Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros, para recopilar información estadística sobre su navegación. Más Información

ÁREA PRIVADA

CURS BONIFICAT PRESENCIAL "COMPTES ANUALS AMB ESPECIAL ATENCIÓ A LA MEMÒRIA"(Inclou nous models per a la presentación en el Registre Mercantil i el trasllat a aquest models de la Información del RD 602/2016).- SETEMBRE 2017-

Barcelona a 11/12/2017

Estimats companys i companyes,

En el marc del sistema bonificat de formació contínua, el Col·legi de Graduats Socials de Barcelona ha organitzat un nou curs sobre COMPTES ANUALS AMB ESPECIAL ATENCIÓ A LA MEMÒRIA. (Inclou nous models per a la presentació en el Registre Mercantil i el trasllat a aquest models de la Informació del RD 602/2016)..

 

Dades del curs:
Durada:
 6 hores.
Dates: 12 i 14 de setembre de 2017.
Horari: 15:15 a 18:15hrs.
Lloc d'impartició: Seu Col.legial (C/Còrsega, 227-229, entlo).
Entrega de formularis d'inscripció: Fins Dimarts 5 de setembre.
Preu: 150 €
Preu col.legiats i col.laboradors: 125 €
El preu inclou la gestió de la bonificació del curs a través de la Fundació Tripartita. Les empreses que apuntin als seus treballadors/es en règim general podran recuperar  parcialment l'import del curs (si tenen crèdit disponible) a través del pagament de les quotes de la seguretat social.

Docent:

Sra. Margarida Crous.
Llicenciada en Ciències Econòmiques. Professora IQS Universitat Ramon Llull.

 

Programa del curs:

 

OBJECTIU GENERAL 

El curs pretén analitzar el procediment a l'hora de formalitzar els documents que componen els comptes anuals amb la finalitat de la millora de la gestió del tancament de l'exercici econòmic, analitzant els canvis produïts pel Reial decret 602/2016, així com els nous models de comptes anuals aprovats al maig del 2017 amb les principals modificacions que sofreix el format de comptes anuals per a les PIMES.

  
CONTINGUTS

1.- Reial decret 602/2016, de 2 de desembre, pel qual es modifica el Pla General de Comptabilitat.
- Simplificació d'obligacions comptables.
- Modificació de criteris de registre i valoració.
- Consolidació d'estats financers.

2.- Aprovació Nou model per a la presentació en el Registre Mercantil dels comptes anuals tant individuals com consolidades dels subjectes obligats a la seva publicació. Ordre JUS/471/2017, de 19 de maig i Ordre JUS/470/2017, de 19 de maig.

3.- Activitat de l'empresa.

4.- Bases de presentació dels comptes anuals.

5.- Aplicació de resultats.

6.- Normes de registre i valoració.

7.- Immobilitzat material, intangible i inversions immobiliàries.

8.- Actius financers.

9.- Passius financers.

10.- Fons propis.

11.- Situació fiscal.

12.- Ingressos i despeses.

13.- Subvencions, donacions i llegats.

14.- Operacions amb parts vinculades.

15.- Altra informació.

 

L’import del curs es carregarà a l’inici d’aquest en el número de compte del col.legiat. En el cas que s'anul·lés la plaça en les 48 hores anteriors a l'inici del curs, es carregarà el 50% de l'import.

Esperant que sigui del vostre interès, rebeu una forta abraçada.

Carlos Berruezo del Rio.
President

Para inscribirse en este curso, ha de clicar aquí.