Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros, para recopilar información estadística sobre su navegación. Más Información

ÁREA PRIVADA

CURS BONIFICAT PRESENCIAL "LA FISCALITAT DE LES INVERSIONS ESTRANGERES A ESPANYA"- SETEMBRE 2017-

Barcelona a 23/11/2017

Estimats companys i companyes,

En el marc del sistema bonificat de formació contínua, el Col·legi de Graduats Socials de Barcelona ha organitzat un nou curs sobre LA FISCALITAT DE LES INVERSIONS ESTRANGERES A ESPANYA.

Dades del curs:
Durada:
 6 hores.
Dates: 27 i 28 de setembre de 2017.
Horari:  15:15 a 18:15hrs. 
Lloc d'impartició: Seu Col.legial (C/Còrsega, 227-229, entlo).
Entrega de formularis d'inscripció: Fins Dijous 21 de setembre.
Preu: 150 €
Preu col.legiats i col.laboradors: 125 €
El preu inclou la gestió de la bonificació del curs a través de la Fundació Tripartita. Les empreses que apuntin als seus treballadors/es en règim general podran recuperar  parcialment l'import del curs (si tenen crèdit disponible) a través del pagament de les quotes de la seguretat social.

Docent:

Sr. José Maria Remacha.
Cap d'Equip Regional d'Inspecció. Delegació Especial de Catalunya. Professor de tributació i finances. Llicenciat en Dret.

 

Programa del curs:

 

OBJECTIU GENERAL 

El curs pretén analitzar els convenis de doble imposició així com inversions realitzades en l'àmbit de l'IRPF, Impost de Societats així com Impost de Successions i donacions, coneixent la tributació derivada del titularitat dels elements patrimonials situats a l'estranger.

  
CONTINGUTS

1. Els Convenis de Doble Imposició.
1.1.Models, finalitats, estructura, interpretació i qualificació dels convenis de doble imposició.
1.2.Repartiment de la potestat tributària per gravar les rendes en l'Estat de residència.

2. Aspectes internacionals en l'Impost de societats.
2.1.Sistema espanyol d'eliminació de doble imposició:
a)Exempció sobre dividends i rendes derivades de la transmissió de valors.
b)Exempció sobre les rendes obtingudes a través d'establiments permanents.
c)Deducció per rendes obtingudes en l'estranger.
c1)Deducció per doble imposició jurídica.
c2)Deducció per doble imposició econòmica.
2.2.Residència i domicili en l'Impost de Societats. Règim derivat del canvi de domicili.
2.3.Agrupacions d'Interès Econòmic i Unions Temporals d'empreses.
2.4.Reducció a la base imposable per la cessió de determinats actius intangibles: patent box.

3. Aspectes internacionals en l'Impost sobre la renda de les persones físiques.
3.1.Residència en territori Espanyol a la vista de l'ordenament jurídic vigent.
3.2.Règims especials: Imputació de rendes immobiliàries. Règim d'entitats en Atribució de Rendes.
3.3.Deducció per eliminar la doble imposició.
3.4.Guanys patrimonials per canvi de residència.

4. Aspectes internacional en l'Impost sobre Successions i Donacions.
4.1.Obligació personal de contribuir.
4.2.Punts de connexió.
4.3.Eliminació de la doble imposició.
4.4.Convenis internacionals per evitar la doble imposició en matèria de ISD.

5.Tributació derivada de la titularitat d'elements patrimonials situats a l'estranger.
5.1.Obligació personal de contribuir en l'Impost sobre el Patrimoni: Tributació dels béns i drets situats a l'estranger.
5.2.Eliminació de la doble imposició.
5.3.El Model 720: Declaració de béns a l'estranger i els seus efectes impositius.
5.4.Convenis internacionals per evitar la doble imposició material d'IP.

 

L’import del curs es carregarà a l’inici d’aquest en el número de compte del col.legiat. En el cas que s'anul·lés la plaça en les 48 hores anteriors a l'inici del curs, es carregarà el 50% de l'import.

Esperant que sigui del vostre interès, rebeu una forta abraçada.

Carlos Berruezo del Rio.
President

Para inscribirse en este curso, ha de clicar aquí.