Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros, para recopilar información estadística sobre su navegación. Más Información

ÁREA PRIVADA

CURS SUBVENCIONAT: "NÒMINES I SEGURETAT SOCIAL"- OCTUBRE 2017-

Barcelona a 12/12/2017

 A través del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, el Col·legi de Graduats Socials de Barcelona ha tingut accés a nou curs subvencionat per als nostres col·legiats.  

 

Dades del curs: 
Durada: 
40 h. 
Dates:  Del 23 d'octubre al 20 de novembre de 2017. (Dies 23, 25, 30 d'octubre i 6, 8, 13, 15 i 20 de novembre 2017).
Horari: 9 a 14hrs.
Lloc d'impartició: Seu Col.legial (C/Còrsega, 227-229, entlo).
Entrega de formularis d'inscripció: Fins dilluns 16 d'octubre.
Preu: 0€.  
Poden accedir a aquets curs treballadors adscrits al Règim General i Autònoms.
Curs amb places limitades!!

Docent:
Sr. David Martínez
. 
Graduat Social. Assessor d'empreses i consultor.

 


CURS SUBVENCIONAT.  

DESCRIPCIÓ

Aprofundeix en els coneixements dels aspectes administratius relacionats amb la gestió de personal Nivell II..

 

CONTINGUTS

1. Gestió laboral.
1.1. L'empresa i la Seguretat Social.

2. Règim general de la Seguretat Social.

3. Inscripció de l'empresa en la Seguretat Social. Mútues patronals. Llibres obligatoris.

4. El règim especial dels treballadors/es autònoms/es.

5. Llibres obligatoris.

6. El calendari laboral.

7. La contractació de treballadors/es.
7.1. El contracte de treball. Caracterísitques de les diferents modalitats.

8. Enquadrament i afiliació a la Seguretat Social. Altes i baixes.

9. Suspensió i extinció de la relació contractual. Acomiadaments.

10. L'expedient del treballador/a.

11. Contractes bonificats.

12. Tramitació.
12.1. Rebut de salaris/nòmines.
12.2. Impresos oficials.
12.3. Conceptes salariasl i normativa legal.
12.4. Confecció del rebut de salari.

13. El salari i la seva composició: salari base, plus, complements, hores extres.

14. Elements de la cotització a la Seguretat Social: normativa reguladora, bases de cotització, tipus de cotització...
14.1. Càlcul de cotitzacions.
14.2. Cotització en periodes de baixa.

15. Liquidacions.
15.1. Baixes per contingències comunes i professionals.
15.2. Retencions a compte de l'IRPF.
15.3. Retribucions en espècie i el seu tractament.
15.4. Situacions especials.
15.5. Incapacitat temporal i maternitat.
15.6. Contractació a temps parcial.
15.7. Cotització a la Seguretat Social.
15.8. Impresos oficials i terminis de presentació.
15.9. Omplir TC-1, TC-2.
15.10. Tipus de cotització.
15.11. Ajornaments i recàrrecs.
15.12. Sistema XARXA.

16. Aplicacions informàtiques per a la gestió de personal.
16.1. Fitxers treballadors/es.
16.2. Processos de nòmines.
16.3. Processos de Seguretat Social.
16.4. Processos de l'IRPF.
16.5. Tancaments. Informes i estadístiques.

 

Esperant que sigui del vostre interès, rebeu una forta abraçada.

Carlos Berruezo del Rio
President.

Para inscribirse en este curso, ha de clicar aquí.