Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros, para recopilar información estadística sobre su navegación. Más Información

ÁREA PRIVADA

PROGRAMA CONSOLIDA'T-MARÇ 2018-

Barcelona a 23/02/2018

SUBVENCIÓ PROGRAMA CONSOLIDA'T

Benvolguts/des col.legiats/des:

El Col.legi de Graduats Socials amb el suport del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya durà a terme la cinquena edició del programa subvencionat Consolida't que té l'objectiu impulsar la consolidació, l'enfortiment i la reinvenció del treball autònom.

El programa consisteix en un itinerari personalitzat per tal de millorar la viabilitat del negoci. Inclou les següents accions:

- 6 sessions d'assessorament individualitzat en gestió del negoci.
- Formació en anàlisi del compte de resultats i gestió de tresoreria.
- Itinerari formatiu personalitzat segons les necessitats detectades: càpsules formatives en gestió econòmica, aspectes jurídics, gestió documental, comercial i atenció al client, gestió del temps, comunicació, creixement personal i networking.

Persones destinatàries del programa:

- Persones treballadores autònomes pròpiament dites, persones treballadores autònomes econòmicament dependents (TRADE) i persones treballadores autònomes societàries que exerceixin la seva activitat professional conjuntament amb altres en règim societari sota la fórmula jurídica de societat civil privada, comunitat de béns o societat limitada, sempre que no tinguin més de 4 persones contractades (promig del darrer any) i/o acreditin una facturació inferior a 500.000 euros en el darrer exercici econòmic. A més cal que reuneixin els requisits següents:
*Acreditar residència i domicili fiscal a Catalunya.
*Trobar-se en situació d'alta com a treballador autònom en el moment d'iniciar el programa.

- Persones treballadores autònomes que ha cessat en la seva activitat i volen dur a terme un nou projecte de treball autònom. Hauran de reunir els requisits següents:
*Acreditar residència i domicili fiscal a Catalunya.
*Disposar d'informe de vida laboral on consti baixa de RETA o disposar de baixa a la mutualitat per una activitat econòmica.
*Inscripció com a demandant d'ocupació no ocupat (DONO) al Servei d'Intermediació del SOC.


Data inici/final: Març 2018 - Desembre 2018

Personal Assessor del programa:

Sra. Margarida Crous

Llicenciada en Ciències Econòmiques. Professora IQS Universitat Ramon Llull.

Consultora empresarial.

Sr. Jose Expósito

Diplomat en Ciències Empresarials. Consultor empresarial.

Sr. Lluís Feliu

Llicenciat en Periodisme. Professor a l'Escola Mediterrani i Consultor en comunicació empresarial.

Sra. Milagros La Iglesia

Diplomada en Relacions Laborals. Formadora en habilitats directives.

 

Àmbit territorial:

Província de Barcelona, Girona i Lleida.

Informació i  inscripció:


Trobareu informació i documentació a la nostra web col·legial www.graduados-sociales.com o podeu contractar amb Silvia Muñoz a través de correu electrònic silvia@graduados-sociales.com o a través del telèfon 933633380.

Documents necessaris per formalitzar la inscripció

Fitxa per fer l'inscripció. FITXA.

Declaració de compliment de requisits de la persona treballadora autònoma en actiu. DOC. o en el seu cas. Declaració de compliment de requisits de la persona treballadora autònoma que ha cessat la seva activitat. DOC-1.

 

Tot esperant que resulti del vostre interès, rebeu una cordial salutació.

Carlos Berruezo del Rio
President

Col.legi de Graduats Socials de Barcelona