ÁREA PRIVADA

CURS BONIFICAT PRESENCIAL "ANÀLISI DE L'IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES (IAE)"- FEBRER 2018-

Barcelona a 23/01/2019

Estimats companys i companyes,

En el marc del sistema bonificat de formació contínua, el Col·legi de Graduats Socials de Barcelona ha organitzat un nou curs sobre ANÀLISI DE L'IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES (IAE).

Dades del curs:
Durada:
 6 hores.
Dates: 26 i 28 de febrer de 2018.
Horari:  15:15 a 18:15hrs. 
Lloc d'impartició: Seu Col.legial (C/Còrsega, 227-229, entlo).
Entrega de formularis d'inscripció: Fins Dilluns 19 de febrer.
Preu: 150 €
Preu col.legiats i col.laboradors: 125€
El preu inclou la gestió de la bonificació del curs a través de la Fundació Tripartita. Les empreses que apuntin als seus treballadors/es en règim general podran recuperar  parcialment l'import del curs (si tenen crèdit disponible) a través del pagament de les quotes de la seguretat social.

Docent:

Sra. Cristina Prieto.
Llicenciada en Dret. Cap del Servei de Gestió de l'Impost sobre Activitats Econòmiques de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

  

Programa del curs:

 

OBJECTIU GENERAL 

El curs pretén identificar i resoldre els dubtes més freqüents que sorgeixen a l'hora de determinar la tributació d'una activitat econòmica per l'IAE, amb exemples pràctics de liquidacions i amb especial referència a les obligacions formals dels subjectes passius i les declaracions pròpies d'aquest impost.

  
CONTINGUTS

1. Fonaments, naturalesa, evolució històrica i situació actual de l'impost.

2. La delimitació del fet imposable:

- Activitats i actuacions econòmiques no subjectes.

- Subjectes passius.

- Beneficis fiscals: exempcions automàtiques i pregades. Bonificacions obligatòries i potestatives. L'import net de la xifra de negoci. Grups de societats.

- Meritació i període impositiu.

3. Determinació del deute tributari:

- Classificació de les activitats. Tributació dels sectors més significatius.

- Determinació dels elements tributaris.

- Càlcul de les quotes.

- Exemples pràctics de liquidacions.

4. Aspectes pràctics de la gestió:

- Administracions competents: El desdoblament entre gestió censal i gestió tributària.

- El règim de declaracions:

- Declaracions d'alta:

- Inici d'exercici d'activitats gravades.

- Fi d'exempció.

- Declaracions de baixa:

- Finalització d'exercici d'activitats gravades.

- Inici d'exempció.

- Declaracions de variació:

- Modificació de les dades censals declarades inicialment.

- Per metres quadrats venuts o espectacles celebrats durant l'any.

5. Règim d'impugnació de l'IAE i Jurisprudència d'interès.

 

L’import del curs es carregarà a l’inici d’aquest en el número de compte del col.legiat. En el cas que s'anul·lés la plaça en les 48 hores anteriors a l'inici del curs, es carregarà el 50% de l'import.

Esperant que sigui del vostre interès, rebeu una forta abraçada.

Carlos Berruezo del Rio.
President

Para inscribirse en este curso, ha de clicar aquí.

Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros, para recopilar información estadística sobre su navegación. Más Información
POLÍTICA DE COOKIES