ÁREA PRIVADA

CURS BONIFICAT PRESENCIAL "ASPECTES LABORALS I PROCESSALS DE LA SUBROGACIÓ D'EMPRESES"- MAIG 2018-

Barcelona a 23/05/2018

Estimats companys i companyes,

En el marc del sistema bonificat de formació contínua, el Col·legi de Graduats Socials de Barcelona ha organitzat un nou curs sobre ASPECTES LABORALS I PROCESSALS DE LA SUBROGACIÓ D'EMPRESES.

Dades del curs:
Durada:
 6 hores.
Dates: 28 de maig i 4 de juny de 2018.
Horari:  15:15 a 18:15hrs. 
Lloc d'impartició: Seu Col.legial (C/Còrsega, 227-229, entlo).
Entrega de formularis d'inscripció: Fins Dimarts 22 de maig.
Preu: 150 €
Preu col.legiats i col.laboradors: 125€
El preu inclou la gestió de la bonificació del curs a través de la Fundació Tripartita. Les empreses que apuntin als seus treballadors/es en règim general podran recuperar  parcialment l'import del curs (si tenen crèdit disponible) a través del pagament de les quotes de la seguretat social.

Docent:

Sr. Jaume González.
Magistrat del Jutjat Social 30 de Barcelona. Professor associat de la UAB. Doctor en Dret.

  

Programa del curs:

 

OBJECTIU GENERAL 

El curs pretén analitzar els aspectes generals de la regulació de la successió d'empreses així com aquelles qüestions conflictives com el canvi de titularitat, tipus de responsabilitat, el conveni col·lectiu d'aplicació i altres problemàtiques, obligacions i drets d'informació i consulta a més de conèixer també els aspectes processals en el supòsit de la subrogació empresarial.

  
CONTINGUTS

I. ASPECTES GENERALS I CONCEPTE LEGAL DE LA TRANSMISSIÓ D'EMPRESA.

1) Finalitat de l'Art. 44 ET.
2) Delimitació del supòsit legal de la transmissió d'empresa.
3) La transmissió parcial d'empresa.
4) La transmissió d'empresa per actes inter vivos.
5) La transmissió d'empresa per actes mortis causa.
6) Les transmissions d'empreses no transparents.

II. ELS EFECTES SUBROGATORIS DE LA TRANSMISSIÓ D'EMPRESA.

1) Regla general de l'Art. 44.1. ET.
2) Regla especial sobre el conveni col·lectiu d'aplicació (Art. 44.4.ET).
3) El supòsit especial de la transmissió -total o parcial- d'empresa en concurs (Art. 149 Llei Concursal).
4) Manteniment de la condició de representants dels treballadors (Art. 44.5 ET).

III. ELS DEURES D'INFORMACIÓ I CONSULTA.

IV. RESPONSABILITATS DERIVADES DE LA TRANSMISSIÓ D'EMPRESA.

1) La subrogació de l'empresari cessionari en els drets i obligacions laborals de l'anterior.
2) La responsabilitat solidària dels empresaris ceden i cessionari per les obligacions anteriors a la transmissió (Art. 44.3 ET i 104.1 i 127.2 LGSS-94-142. 1 i 168.2 LGSS-15).
3) La responsabilitat solidària dels empresaris cedent i cessionari per les obligacions posteriors a la transmissió (Art. 44.3 ET i 311.2 CP).
4) Tipus d'obligacions  que poden derivar de la transmissió d'empresa.

V. LES CLÀUSULES DE SUBROGACIÓ DELS CONVENIS COL·LECTIUS I DEL PLEC DE CONDICIONS DEL CONTRACTE.
1) Les clàusules de subrogació dels convenis col·lectius.
2) Les clàusules de subrogació dels contractes.

VI. ASPECTES PROCESSALS DE LA SUCCESSIÓ EMPRESARIAL.
1) La successió processal en el procés declaratiu.
2) Canvi de parts i successió empresarial en el procés executiu social.

 

L’import del curs es carregarà a l’inici d’aquest en el número de compte del col.legiat. En el cas que s'anul·lés la plaça en les 48 hores anteriors a l'inici del curs, es carregarà el 50% de l'import.

Esperant que sigui del vostre interès, rebeu una forta abraçada.

Carlos Berruezo del Rio.
President

Para inscribirse en este curso, ha de clicar aquí.

Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros, para recopilar información estadística sobre su navegación. Más Información
POLÍTICA DE COOKIES