ÁREA PRIVADA

CURS BONIFICAT PRESENCIAL "PRINCIPI D'IGUALTAT DE TRACTE I NO DISCRIMINACIÓ EN EL TREBALL. L'ASSETJAMENT EN EL TREBALL"- OCTUBRE 2018-

Barcelona a 17/06/2019

Estimats companys i companyes,

En el marc del sistema bonificat de formació contínua, el Col·legi de Graduats Socials de Barcelona ha organitzat un nou curs sobre PRINCIPI D'IGUALTAT DE TRACTE I NO DISCRIMINACIÓ EN EL TREBALL. L'ASSETJAMENT EN EL TREBALL.

Dades del curs:
Durada:
 3 hores.
Dates: 16 d'octubre de 2018.
Horari:  10 a 13hrs. 
Lloc d'impartició: Seu Col.legial (C/Còrsega, 227-229, entlo).
Entrega de formularis d'inscripció: Fins Dimarts 9 d'octubre.
Preu: 60 €
Preu col.legiats i col.laboradors:50€
El preu inclou la gestió de la bonificació del curs a través de la Fundació Tripartita. Les empreses que apuntin als seus treballadors/es en règim general podran recuperar  parcialment l'import del curs (si tenen crèdit disponible) a través del pagament de les quotes de la seguretat social.

Docent:

Sra. Socorro Martínez.
Membre del Cos Superior d'Inspectors de Treball de Catalunya. Llicenciada en Dret.

Programa del curs:

 

OBJECTIU GENERAL 

El curs pretén analitzar les principals normatives reguladores en l'igualtat de tracte i no discriminació del treball així com l'assetjament en el treball, els diferents tipus, deures, protocols i normativa sancionadora.

  
CONTINGUTS

1.- Principi d'igualtat de tracte i no discriminació en el treball.
1.1 Constitució Espanyola.
1.2 Convenis OIT.
1.3 Directives Comunitàries.
1.4 Estatut dels Treballadors.
1.5 Convenis Col·lectius.
1.6 Llei Orgànica 3/2007, d'Igualtat efectiva entre homes i dones.
1.7 Els plans d'Igualtat.
1.8 Reial decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, que aprova el Text Refós dels drets de les persones amb discapacitat i la seva inclusió social.
1.9 Infraccions i Sancions.

2.- L'Assetjament en el treball.
2.1 Dret. Intimitat i Dignitat de treballador.
2.2 Constitució Espanyola.
2.3 Directives Comunitàries.
2.4 Estatut dels treballadors.
2.5 Llei 62/2003, de4 30 de desembre de mesures fiscals, administratives i de l'ordre social.
2.6 Llei Orgànica3/2007, de 22 de març d'igualtat efectiva de dones i homes.
2.7 Assetjament Moral.
2.8 Assetjament discriminatori.
2.9 Assetjament sexual i assetjament per raó de sexe.
2.10 Deure protecció enfront de l'assetjament en el treball.
2.11 Protocol per prevenir l'assetjament en l'empresa.
2.12 Infraccions i Sancions.

 

L’import del curs es carregarà a l’inici d’aquest en el número de compte del col.legiat. En el cas que s'anul·lés la plaça en les 48 hores anteriors a l'inici del curs, es carregarà el 50% de l'import.

Esperant que sigui del vostre interès, rebeu una forta abraçada.

Carlos Berruezo del Rio.
President

Para inscribirse en este curso, ha de clicar aquí.

Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros, para recopilar información estadística sobre su navegación. Más Información
POLÍTICA DE COOKIES