ÁREA PRIVADA

CURS BONIFICAT PRESENCIAL "COM AFRONTAR UNA INSPECCIÓ EN MATÈRIA FISCAL"- DESEMBRE 2018-

Barcelona a 27/05/2019

Estimats companys i companyes,

En el marc del sistema bonificat de formació contínua, el Col·legi de Graduats Socials de Barcelona ha organitzat un nou curs sobre COM AFRONTAR UNA INSPECCIÓ EN MATÈRIA FISCAL.

 

Dades del curs:
Durada:
 9 hores.
Dates: 10, 12 i 17 de desembre de 2018.
Horari: 15:15 a 18:15hrs. 
Lloc d'impartició: Seu Col.legial (C/Còrsega, 227-229, entlo).
Entrega de formularis d'inscripció: Fins Dimecres 5 de desembre.
Preu: 150 €
Preu col.legiats i col.laboradors: 125 €
El preu inclou la gestió de la bonificació del curs a través de la Fundació Tripartita. Les empreses que apuntin als seus treballadors/es en règim general podran recuperar  parcialment l'import del curs (si tenen crèdit disponible) a través del pagament de les quotes de la seguretat social.

Docent:

Sra. Mariola Pérez.
Inspectora d'Hisenda de l'Estat. Inspecció Regional de Catalunya. Seu Barcelona. Cap d'equip. Llicenciada en Dret.

 

Programa del curs:

 

OBJECTIU GENERAL 

- Afrontar amb seguretat les actuacions d'Inspecció Tributària a la seva empresa, segons la normativa tributària.

- Conèixer la regulació dels procediments d'Inspecció Tributària.

- Determinar quins són els motius més freqüents pels quals l'Agència Tributària emprèn una inspecció en matèria fiscal.

- Reconèixer quina és la documentació requerida per la Inspecció dels Tributs.

- Saber com obté l'Administració Tributària la informació a través de tercers (bancs i caixes, entitats públiques, clients i proveïdors).

- Característiques de la compareixença de l'empresa davant la Inspecció.

- El que implica l'adopció de mesures cautelars durant el procediment.

- Conèixer disposicions aplicables al procediment inspector, el particular davant situacions de frau més sofisticat.

  
CONTINGUTS

1.- ORGANITZACIÓ DE LA INSPECCIÓ I PLANIFICACIÓ DE LES ACTUACIONS INSPECTORES.
- Organització de la Inspecció.
- Drets i deures del personal inspector.
- Planificació de les actuacions inspectores.
- Pla de control tributari.
- La denúncia pública.

2.- ASPECTES GENERALS.
- Funcions dels òrgans d'Inspecció.
- Obligats tributaris que han d'atendre la Inspecció.
- El representant davant la Inspecció.
- Facultats de la Inspecció dels Tributs.
- Lloc i horari de les actuacions inspectores.
- Documentació de les actuacions.
- L'informe preceptiu en cas de presumpte delicte contra la Hisenda Pública.
- L'expedient electrònic i les notificacions.

3.- PROCEDIMENT INSPECTOR.
- Objecte del procediment.
- Inici.
- Extensió i abast.
- Desenvolupament.
- Durada. Interrupcions i dilacions. Tràmit d'audiència.
- Adopció de mesures cautelars.
- Finalització:
Actes d'Inspecció: amb acord, de conformitat i de disconformitat.
Liquidacions derivades de les actes: definitives i provisionals.
Altres formes de finalització del procediment.

4.- DISPOSICIONS ESPECIALS DEL PROCEDIMENT INSPECTOR.
- Comprovació de les entitats que tributen en règim de consolidació fiscal.
- Estimació indirecta.
- La simulació en l'àmbit tributari.
- Declaració de conflicte en l'aplicació de la norma tributària (casos de frau de llei).

5.- ALTRES ACTUACIONS INSPECTORES.
- Actuacions d'obtenció d'informació.
- Procediment específic d'entitats bancàries.
- Actuacions de comprovació limitada.
- Altres actuacions, especialment relacionades amb l'aplicació de l'impost sobre societats.

6.- ESPECIALITATS DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.
- Interrupció de la preinscripció per a la imposició de sancions.
- Tramitació separada del procediment sancionador.
- Tramitació conjunta amb el procediment inspector.

 

L’import del curs es carregarà a l’inici d’aquest en el número de compte del col.legiat. En el cas que s'anul·lés la plaça en les 48 hores anteriors a l'inici del curs, es carregarà el 50% de l'import.

Esperant que sigui del vostre interès, rebeu una forta abraçada.

Francisco José Garcia Martin.
Director de l'Escola Pràctica Professional.

Para inscribirse en este curso, ha de clicar aquí.

Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros, para recopilar información estadística sobre su navegación. Más Información
POLÍTICA DE COOKIES