ÁREA PRIVADA

CURS BONIFICAT PRESENCIAL "CARTA D'ACOMIADAMENT: FORMALITATS, CLAUS I EFECTES JURÍDICS" - DESEMBRE 2018-

Barcelona a 26/08/2019

Estimats companys i companyes,

En el marc del sistema bonificat de formació contínua, el Col·legi de Graduats Socials de Barcelona ha organitzat un nou curs sobre CARTA D'ACOMIADAMENT: FORMALITATS, CLAUS I EFECTES JURÍDICS.  

 

Dades del curs:
Durada:
 6 hores.
Dates: 18 i 19 de desembre de 2018.
Horari: 15:15 a 18:15hrs. 
Lloc d'impartició: Seu Col.legial (C/Còrsega, 227-229, entlo).
Entrega de formularis d'inscripció: Fins Dimarts 11 de desembre.
Preu: 150 €
Preu col.legiats i col.laboradors: 125 €
El preu inclou la gestió de la bonificació del curs a través de la Fundació Tripartita. Les empreses que apuntin als seus treballadors/es en règim general podran recuperar  parcialment l'import del curs (si tenen crèdit disponible) a través del pagament de les quotes de la seguretat social.

Docents:

Sr.Jaume González.
Magistrat del Jutjat Social 30 de Barcelona. Professor associat de la UAB. Doctor en Dret.

Sr. Joan Agustí Maragall.
Magistrat del Jutjat del Social 33 de Barcelona.

 

Programa del curs:

 

OBJECTIU GENERAL 

El curs té com a objectiu aprofundir en el coneixement teòric i pràctic de les formalitats que regeixen la carta d'acomiadament. Aquestes exigències formals varien en funció del tipus d'acomiadament que es porti a terme per part de l'empresa. Es farà repàs dels aspectes formals que han d'acompanyar les comunicacions escrites de les diferents modalitats d'extinció de contracte (per motius disciplinaris, per causes objectives o per acomiadament col·lectiu). S'estudiaran els continguts de la carta, la seva notificació a l'interessat i als representats legals, la posta a disposició de la indemnització, etc. Igualment es repassarà la jurisprudència actual existent sobre aquestes qüestions formals. Finalment, es treballaran casos pràctics amb models de cartes d'acomiadament.

  
CONTINGUTS

1.- L'acomiadament disciplinari (Arts. 54 a 56 ET i 103 1 113 LRJS).

1.1.- Concepte i causes de l'acomiadament disciplinari.
1.2.- Formalitats de l'acomiadament disciplinari.
- Continguts de la carta.
- Notificació a l'interessat i als representants legals.
- Posta a disposició de la indemnització.
- Efectes jurídics.

2.- L'extinció de contracte per causes objectives (Arts. 52 a 53 ET i 120 a 123 LRJS).

2.1.- Concepte i causes de l'extinció de contracte per causes objectives.
2.2.- Formalitats de l'extinció de contracte per causes objectives.
- Continguts de la carta.
- Notificació a l'interessat i als representats legals.
- Posta a disposició de la indemnització.
- Efectes jurídics.

3.- L'acomiadament col·lectiu (Art. 51 ET i 124 LRJS).

3.1.- Concepte i causes de l'acomiadament col·lectiu.
3.2.- Tramitació i efectes de l'acomiadament col·lectiu.

4.- Darrera jursiprudència sobre formalitats en l'acomiadament.

5.- Casos pràctics.

 

L’import del curs es carregarà a l’inici d’aquest en el número de compte del col.legiat. En el cas que s'anul·lés la plaça en les 48 hores anteriors a l'inici del curs, es carregarà el 50% de l'import.

Esperant que sigui del vostre interès, rebeu una forta abraçada.

Francisco José Garcia Martin.
Director de l'Escola Pràctica Professional.

Para inscribirse en este curso, ha de clicar aquí.

Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros, para recopilar información estadística sobre su navegación. Más Información
POLÍTICA DE COOKIES