ÁREA PRIVADA

CURS BONIFICAT PRESENCIAL "COMPTES ANUALS AMB ESPECIAL ATENCIÓ A LA MEMÒRIA"- GENER 2019-

Barcelona a 27/06/2019

Estimats companys i companyes,

En el marc del sistema bonificat de formació contínua, el Col·legi de Graduats Socials de Barcelona ha organitzat un nou curs sobre COMPTES ANUALS AMB ESPECIAL ATENCIÓ A LA MEMÒRIA.

 

Dades del curs:
Durada:
6 hores.
Dates: 28 i 30 de gener de 2019.
Horari: 15:15 a 18:15hrs. 
Lloc d'impartició: Seu Col.legial (C/Còrsega, 227-229, entlo).
Entrega de formularis d'inscripció: Fins Dimecres 23 de gener.
Preu: 150€
Preu col.legiats i col.laboradors: 125 €
El preu inclou la gestió de la bonificació del curs a través de la Fundació Tripartita. Les empreses que apuntin als seus treballadors/es en règim general podran recuperar  parcialment l'import del curs (si tenen crèdit disponible) a través del pagament de les quotes de la seguretat social.

Docent:

Sra. Margarida Crous.
Llicenciada en Ciències Econòmiques. Professora IQS Universita Ramon Llull.

 

Programa del curs:

 

OBJECTIU GENERAL 

El curs pretén analitzar el procediment a l'hora de formalitzar els documents que composen els comptes anuals amb la finalitat de la millora de la gestió del tancament de l'exercici econòmic.

  
CONTINGUTS

1.- Reial decret 602/2016, de 2 de desembre, pel qual es modifica el Pla General de Comptabilitat.
- Simplificació d'obligacions comptables.
- Modificació de criteris de registre i valoració.
- Consolidació d'estats financers.

2.- Model per a la presentació en el Registre Mercantil dels comptes anuals tant individuals com consolidades dels subjectes obligats a la seva publicació. Ordre JUS/471/2017, de 19 de maig i Ordre JUS/470/2017, de 19 de maig.

3.- Activitat de l'empresa.

4.- Bases de presentació dels comptes anuals.

5.- Aplicació de resultats.

6.- Normes de registre i valoració.

7.- Immobilitzat material, intangible i inversions immobiliàries.

8.- Actius financers.

9.- Passius financers.

10.- Fons propis.

11.- Situació fiscal.

12.- Ingressos i despeses.

13.- Subvencions, donacions i llegats.

14.- Operacions amb parts vinculades.

15.- Altra informació.

 

 

 L’import del curs es carregarà a l’inici d’aquest en el número de compte del col.legiat. En el cas que s'anul·lés la plaça en les 48 hores anteriors a l'inici del curs, es carregarà el 50% de l'import.

Esperant que sigui del vostre interès, rebeu una forta abraçada.

Francisco José Garcia Martin.
Director de l'Escola Pràctica Professional.

Para inscribirse en este curso, ha de clicar aquí.

Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros, para recopilar información estadística sobre su navegación. Más Información
POLÍTICA DE COOKIES