ÁREA PRIVADA

CURS BONIFICAT PRESENCIAL "INSTRUMENTS LEGALS DE FLEXIBILITAT DEL TEMPS DE TREBALL I DISTRIBUCIÓ IRREGULAR DE LA JORNADA"- FEBRER 2019-

Barcelona a 06/06/2020

Estimats companys i companyes,

En el marc del sistema bonificat de formació contínua, el Col·legi de Graduats Socials de Barcelona ha organitzat un nou curs sobre INSTRUMENTS LEGALS DE FLEXIBILITAT DEL TEMPS DE TREBALL I DISTRIBUCIÓ IRREGULAR DE LA JORNADA. 

 

Dades del curs:
Durada:
 8 hores.
Dates: 18 i 21 de febrer de 2019.
Horari:  9:30 a 13:30hrs. 
Lloc d'impartició: Seu Col.legial (C/Còrsega, 227-229, entlo).
Entrega de formularis d'inscripció: Fins Dijous 14 de febrer.
Preu: 150€
Preu col.legiats i col.laboradors: 125 €
El preu inclou la gestió de la bonificació del curs a través de la Fundació Tripartita. Les empreses que apuntin als seus treballadors/es en règim general podran recuperar  parcialment l'import del curs (si tenen crèdit disponible) a través del pagament de les quotes de la seguretat social.

Docent:

Sr. Miquel Falguera.
Magistrat de la Sala Social del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya.

 

Programa del curs:

 

OBJECTIU GENERAL 

El curs pretén analitzar d'una forma pràctica les diferents mesures de flexibilitat del temps de treball i la distribució irregular de la jornada, basat en criteris doctrinals dels diferents tribunals.

  
CONTINGUTS

1. El canvi en la forma de produir i les modificacions en la conformació dels interessos de les persones assalariades. La deficient resposta del legislador.

2. El marc normatiu regulador del temps de treball: la importància de les normes internacionals, les previsions constitucionals, el desenvolupament legal i reglamentari i el paper del conveni col·lectiu en la matèria.

3. La indeterminació de què escau entendre per temps de treball: temps de treball, de presència i temps de disponibilitat. Marc jurídic i jurisprudència espanyola i comunitària. Efectes sobre el preu de les hores extraordinàries.

4. El còmput del temps de treball: temps d'"entrepà", desplaçaments i altres situacions similars. Especial referència als permisos i als dies de lliure disposició en la doctrina del TS.

5. Jornada, horari i calendari laboral; conceptes.

6. Les modificacions en el temps de treball: mecanismes de canvi del calendari i de l'horari. Límits i supòsits de modificació substancial de les condicions de treball.

7. Descans diari i descans setmanal: la problemàtica sobre la coincidència d'ambdues situacions en la doctrina del TS.

8. Instruments legals de flexibilitat en el temps de treball: criteris generals.

9. Distribució irregular de la jornada: marc jurídic aplicable i límits. Règim jurídic aplicable i criteris judicials.

10. La flexibilitat en la durada de la jornada màxima diària: marc legal i límits.

11. La flexibilitat en el descans setmanal; regulació legal espanyola i comunitària. Problemes d'aplicació.

12. La flexibilitat en la durada màxima de la jornada: problemes aplicatius. Succinta referència al règim aplicable a les hores extraordinàries. Les bosses d'hores i el seu marc jurídic. 
 

 L’import del curs es carregarà a l’inici d’aquest en el número de compte del col.legiat. En el cas que s'anul·lés la plaça en les 48 hores anteriors a l'inici del curs, es carregarà el 50% de l'import.

Esperant que sigui del vostre interès, rebeu una forta abraçada.

Francisco José Garcia Martin.
Director de l'Escola Pràctica Professional.

Para inscribirse en este curso, ha de clicar aquí.

--> /* */