ÁREA PRIVADA

CURS SUBVENCIONAT: "COMPTABILITAT BÀSICA"- MARÇ 2019-

Barcelona a 05/06/2020

 A través del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, el Col·legi de Graduats Socials de Barcelona ha tingut accés a nou curs subvencionat per als nostres col·legiats.  

 

Dades del curs: 
Durada:
60hrs. 
Dates:  Del 19 de març al 4 de juny 2019. (Dies 19, 26 de març, 2, 9, 16, 23 i 30 d'abril, 7, 14, 21 i 28 de maig, i 4 de juny de 2019).
Horari: 9 a 14hrs.
Lloc d'impartició: Seu Col·legial(C/Còrsega, 227-229, entlo).
Entrega de formularis d'inscripció: Fins dimarts 12 de març 
Preu: 0€.  
Poden accedir a aquests curs treballadors adscrits al Règim General i Autònoms.
Curs amb places limitades!!

Docent:
Sr. Antonio Garrido.

Doctor en Cièncias Econòmiques y Empresarials. Professor Colaborador de l'Institut de Censors Jurats de Comptes de Catalunya. Professor col·laborador del Registre d'Auditors d'Espanya.


CURS SUBVENCIONAT.  

 

OBJECTIU GENERAL

Curs d'aplicació pràctica, destinat a iniciar i complementar la formació i els coneixements per a poder desenvolupar la gestió administrativa comptable d'empreses, gestories, assessories i empleats adscrits a despatxos professionals de manera que els alumnes puguin actuar, tant dins de l'empresa com en qualitat de gestor dels assumptes relacionats amb aquestes àrees.

  

CONTINGUTS

1. El patrimoni.
1.1. El Balanç de situació.
1.2. Informació sobre la gestió.
1.3. Relació entre Balanç de situació i Compte de Pèrdues i Guanys.

2. El procés comptable.
2.1. Els comptes i el Pla General de Comptabilitat.
2.2. Els llibres comptables.
2.2.1. Diari.
2.3. Teoria del càrrec i l'abonament.

3. Tractament comptable de les existències.
3.1. La problemàtica dels preus de cost i de vendes.
3.2. Les operacions de comptes i vendes.
3.3. La periodificació d'existències.
3.4. El concepte de consum.

4. Tractament comptable de l'IVA.
4.1. L'IVA com a impost sobre el consum final.
4.2. Definició de l'IVA.
4.3. Meritament de l'IVA.
4.4. Comptabilització de l'IVA.

5. Amortitzacions.
5.1. Concepte i necessitat de l'amortització.
5.2. Comptabilització de les amortitzacions.
5.3. Regulació Fiscal de les amortitzacions.

Francisco José Garcia Martín.
Director de l'Escola Pràctica Professional.

Para inscribirse en este curso, ha de clicar aquí.

--> /* */