ÁREA PRIVADA

CURS BONIFICAT PRESENCIAL "LIQUIDACIÓ IMPOST DE SOCIETATS. ASPECTES A TENIR EN COMPTE"- ABRIL 2019-

Barcelona a 14/10/2019

Estimats companys i companyes,

En el marc del sistema bonificat de formació contínua, el Col·legi de Graduats Socials de Barcelona ha organitzat un nou curs sobre LIQUIDACIÓ IMPOST DE SOCIETATS. ASPECTES A TENIR EN COMPTE. 

 

Dades del curs:
Durada:
 6 hores.
Dates: 25 d'abril i 2 de maig de 2019.
Horari:  15:15 a 18:15hrs. 
Lloc d'impartició: Seu Col.legial (C/Còrsega, 227-229, entlo).
Entrega de formularis d'inscripció: Fins Dijous 18 d'abril.
Preu: 150€
Preu col.legiats i col.laboradors: 125 €
El preu inclou la gestió de la bonificació del curs a través de la Fundació Tripartita. Les empreses que apuntin als seus treballadors/es en règim general podran recuperar  parcialment l'import del curs (si tenen crèdit disponible) a través del pagament de les quotes de la seguretat social.

Docent:

Sr. Carlos Rodrigo Calderón.
Llicenciat en Administració i direcció d'empreses. Llicenciat en Dret. Inspector d'Hisenda de l'Estat.

Programa del curs:

 

OBJECTIU GENERAL 

Els curs pretén realtizar un anàlisi i valoració de la normativa en l'àmbit de l'Impost de Societats que s'aplicaran a la liquidació de l'any 2018; analitzant els diferents incentius fiscals que es poden beneficiar els contribuents, així com aquells requisits necessaris per poder deduir-se els clients de dubtós cobrament i altre despeses fiscals.

  
CONTINGUTS

1.- Determinació de la base imposable. Esquema de liquidació.

2.- Compensació bases imposables negatives. Anàlisi resolució Tribunal Econòmic Administratiu Central abril de 2017. Conseqüències no presentar la declaració o no compensar l'import màxim de bases imposables negatives.

3.- Tipus de gravamen inici activitat.

4.- Requisits deducció despeses. Problemàtica interessos de demora, atencions amb clients i proveïdors i vehicles d'empresa.

5.- Deteriorament crèdits de dubtós cobrament.

6.- Reserva de capitalització.

7.- Novetats normatives, consultes DGT i resolucions TEAC. 

 

 L’import del curs es carregarà a l’inici d’aquest en el número de compte del col.legiat. En el cas que s'anul·lés la plaça en les 48 hores anteriors a l'inici del curs, es carregarà el 50% de l'import.

Esperant que sigui del vostre interès, rebeu una forta abraçada.

Francisco José Garcia Martin.
Director de l'Escola Pràctica Professional.

Para inscribirse en este curso, ha de clicar aquí.

--> /* */