ÁREA PRIVADA

CURS BONIFICAT PRESENCIAL "A3NOM: PROGRAMA GESTIÓ NÒMINES CURS BÀSIC"- ABRIL 2019-

Barcelona a 14/10/2019

Estimats companys i companyes,

En el marc del sistema bonificat de formació contínua, el Col·legi de Graduats Socials de Barcelona ha organitzat un nou curs sobre A3NOM: PROGRAMA GESTIÓ NÒMINES CURS BÀSIC.

Dades del curs:
Durada:
8 hores.
Dates: 9 i 10 de maig de 2019.
Horari:  9:30 a 13:30hrs.
Lloc d'impartició: Seu Col.legial (C/Còrsega, 227-229, entlo).
Entrega de formularis d'inscripció: Fins Dijous 2 de maig.
Preu: 150 €
Preu col.legiats i col.laboradors: 125€
El preu inclou la gestió de la bonificació del curs a través de la Fundació Tripartita. Les empreses que apuntin als seus treballadors/es en règim general podran recuperar  parcialment l'import del curs (si tenen crèdit disponible) a través del pagament de les quotes de la seguretat social.

Docent:

Sr. David Rodríguez.
Graduat Social. Assessor d'empreses i consultor.

  

Programa del curs:

 

OBJECTIU GENERAL 

L'acció formativa té com a objectiu assolir els coneixements bàsics per utilitzar l'aplicació A3NOM per tal de gestionar el procès complet de nòmina d'una empresa, així com dotar de material d'ajuda a l'alumne per tal de poder investigar per compte propi dins l'aplicació i dotar-li de major autonomia.

OBJECTIUS ESPECÍFICS.

- Configurar l'aplicació de forma prèvia.
- Creació d'empresa en l'aplicació i emplenar la configuració bàsica.
- Configurar a nivell de centre de treball (cotització) els indicadors per un càlcul de nòmina correcte (pagues extres, complement IT, etc.).
- Donar d'alta empleats a l'aplicació.
- Llistar contractes de treball.
- Calcular nòmines. IRPF i assegurances socials.
- Configurar, imprimir i llistar nòmines, assegurances socials.
- Relacions amb organismes oficials (contrat@, SILTRA, etc.). 

  
CONTINGUTS

1. Configuració prèvia.
1.1. Paràmetres generals.
1.2. Taules de Conceptes.
1.3. Missatgeria SILTRA.

2. Creació d'empresa.
2.1. Dades a emplenar i revisar.
2.2. Copiar i eliminar empresa.

3. Creació Conveni.
3.1. Descàrrega conveni i creació a mà.
3.2. Traspàs a la empresa.

4. Creació de centre de treball.
4.1. Configuració cotització i bancs.
4.2. Configuració pagues extres i antiguitat.
4.3. Configuració càlcul i llistats.

5. Altra d'empleat.
5.1. Dades personals, IRPF i cotització.
5.2. Dades salarials i simulació de nòmina.
5.3. Llistat contracte i preparació contrat@.

6. Càlcul IRPF

7. Càlcul nòmina

8. Impressió rebut de salari.
8.1. Tipus de rebut.
8.2. Opcions d'impressió.

9. Configuració i impressió resum de nòmina.

10. Càlcul i impressió de quitances.

11. Generació i impressió model 111 i 190.

12. Generació i enviament assegurances socials.

 

L’import del curs es carregarà a l’inici d’aquest en el número de compte del col.legiat. En el cas que s'anul·lés la plaça en les 48 hores anteriors a l'inici del curs, es carregarà el 50% de l'import.

Esperant que sigui del vostre interès, rebeu una forta abraçada.

Francico José Garcia Martín.
Director Escola Pràctica Professional.

Para inscribirse en este curso, ha de clicar aquí.

--> /* */