ÁREA PRIVADA

CURS BONIFICAT PRESENCIAL "MONOGRÀFIC: PRESTACIÓ DE VIDUÏTAT I PARELLES DE FET"- MAIG 2019-

Barcelona a 01/10/2020

Estimats companys i companyes,

En el marc del sistema bonificat de formació contínua, el Col·legi de Graduats Socials de Barcelona ha organitzat un nou curs sobre MONOGRÀFIC: PRESTACIÓ DE VIDUÏTAT I PARELLES DE FET. 

 

Dades del curs:
Durada:
 4 hores.
Dates: 2 de maig de 2019.
Horari:  9:30 a 13:30hrs. 
Lloc d'impartició: Seu Col.legial (C/Còrsega, 227-229, entlo).
Entrega de formularis d'inscripció: Fins Dijous 25 d'abril.
Preu:75€
Preu col.legiats i col.laboradors: 65 €
El preu inclou la gestió de la bonificació del curs a través de la Fundació Tripartita. Les empreses que apuntin als seus treballadors/es en règim general podran recuperar  parcialment l'import del curs (si tenen crèdit disponible) a través del pagament de les quotes de la seguretat social.

Docent:

Sr. Miquel Falguera.
Magistrat de la Sala Social del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya.

Programa del curs:

 

OBJECTIU GENERAL 

El curs pretén analitzar juridicament la problemàtica de la pensió de viduïtat i les parelles de fet, tractant els requisits de convivència i formalització exigits.

  
CONTINGUTS

1.- Què és una parella de fet?

2.- Parelles de fet i viduïtat abans de la LLei 40/2007.

3.- La regulació de la pensió de viduïtat de les parelles de fet a la Llei 40/2007.

a) Els antecedents de la llei.

b) Marc general de la pensió de viduïtat i parelles de fet a la Llei 40/2007.

c) La nova pensió de viduïtat allà recollida.

d) La DA 4a de la Llei 40/2017 i la STC 41/2013.

e) Un esquema de la regulació de la Llei 40/2017 en aquesta matèria.

4.- La interpretació jurisprudencial de la dita regulació.

4.1.- L'acreditació del requisit de convivència com element objectiu de la conformació de la parella de fet.

4.2.- El requisit de la formalització de la parella de fet.

a) El debat jurisprudencial en relació a la naturalesa concorrent o alternativa dels requisits de convivència i formalització.

b) L'excepció del requisit de dos anys de fomalització en el període immediatament posterior a la llei 40/2007.

c) Tipologia i eficàcia dels documents públics de formalització.

4.3.- El requisit d'inexistència de possibilitat de contraure matrimoni.

4.4.- L'hermenèutica de la DA 3a de la Llei 40/2007.

5.- La problemàtica catalana (i d'altres comunitats amb dret civil propi) després de la STC 40/2014.

 

 L’import del curs es carregarà a l’inici d’aquest en el número de compte del col.legiat. En el cas que s'anul·lés la plaça en les 48 hores anteriors a l'inici del curs, es carregarà el 50% de l'import.

Esperant que sigui del vostre interès, rebeu una forta abraçada.

Francisco José Garcia Martin.
Director de l'Escola Pràctica Professional.

Para inscribirse en este curso, ha de clicar aquí.

--> /* */