ÁREA PRIVADA

JORNADA TÈCNICA
Novetats Campanya de la Renda 2018

Barcelona a 17/09/2019

Estimats companys i companyes,

Com venim fent cada any, el proper dimecres 24 d'abril a les 10.00 h, celebrarem a la nostra seu corporativa de Barcelona una sessió molt pràctica on repassarem novetats, qüestions més rellevants i recents criteris administratius i jurisprudencials a tenir en compte per a la Campanya de l'IRPF 2018.  

D'entre els punts a analitzar, destaquen per la seva especial importància, els següents:

Programa:

1. Obligacions formals. Novetats de la campanya.

2. Concepte de contribuent.

3. Exempcions; acomiadament, beques, PALP, patrimonis protegits.

4. Individualització de rendes.

5. Imputació temporal (rendiments del treball, preu ajornat,...).

6. Rendiments del treball. Retribucions en espècie, rendiments irregulars.

7. Rendiments del capital immobiliari.

8. Rendiments del capital mobiliari. Distribució prima d'emissió, Rendiments derivats d'assegurances.

9. Rendiments d'activitat econòmica.

10. Guanys patrimonials. Dació en pagament de l'habitatge habitual, reduccions de capital, exclusió de gravamen transmissions realitzades per majors de 65 anys, consideració d'habitatge habitual als efectes de determinades exempcions. Èxit tax.

11. Integració i compensació de rendes.

12. Aportacions plans de pensions.

13. Mínims personal i familiar. Especialitats en l'aplicació de a tarifa de gravamen.

14. Deduccions en quota.

15. Algunes qüestions juridprudencials relatives a l'impost de Patrimoni.

El ponent de la xerrada serà l'economista i assessor fiscal, Jordi Bertran Ribera.

La jornada serà retransmesa per videoconferència a les seus corporatives de Lleida i Girona (inscripcions a les pròpies delegacions). 

Els col·legiats que assisteixin a Barcelona, s'han d'inscriure a la secretaria col·legial (tel. 93 363 33 80 o bé recepcion@graduados-sociales.com).

Si ho preferiu, també podreu seguir la jornada per videoconferència en temps real des del vostre suport informàtic. Només cal que seleccioneu al menú de la web col·legial conferències en directe i poseu l'usuari i la contrasenya habitual. Els col·legiats que es connectin per veure la videoconferència en directe, NO s'han d'inscriure.

Agraïm la col·laboració de Caixabank en l'organització d'aquest acte.

Tot esperant que resulti del vostre interès, rebeu una cordial salutació.

 
Carlos Berruezo del Río
President

DIA: Dimecres 24 d'abril de 2019
INICI: 10:00 h (durada aprox. 3 hores)
LLOC: Seu corporativa de Barcelona, Còrsega, 227-229.

 

 

 

--> /* */