ÁREA PRIVADA

CURS BONIFICAT PRESENCIAL GIRONA "REGISTRE JORNADA DE TREBALL I ALTRES NOVETATS DEL RD LLEI 6/2019 I RD LLEI 8/2019"- MAIG 2019-

Barcelona a 01/10/2020

Estimats companys i companyes,

En el marc del sistema bonificat de formació contínua, el Col·legi de Graduats Socials de Barcelona ha organitzat un nou curs sobre REGISTRE JORNADA DE TREBALL I ALTRES NOVETATS DEL RD LLEI 6/2019 I RD LLEI 8/2019. 

 

Dades del curs:
Durada:
 5 hores.
Dates: 17 de maig de 2019.
Horari:  9:15 a 14:15hrs. 
Lloc d'impartició: Delegació Girona (Tomàs Mieres, 5-1. 1-1. 17005 Girona).
Entrega de formularis d'inscripció: Fins Divendres 10 de maig.
Preu: 115 €
Preu col.legiats i col.laboradors: 95 €
El preu inclou la gestió de la bonificació del curs a través de la Fundació Tripartita. Les empreses que apuntin als seus treballadors/es en règim general podran recuperar  parcialment l'import del curs (si tenen crèdit disponible) a través del pagament de les quotes de la seguretat social.

Docent:

Sr. Antonio Benavides.
Membre del Cos Superior d'Inspectors de Treball i Seguretat Social. Professor de la Universitat Ramón Llull. Membre del Tribunal Laboral de Catalunya. Llicenciat en Dret i Diplomat en Graduat Social.

Programa del curs:

 

OBJECTIU GENERAL 

El curs pretén analitzar les principals novetats relacionadas amb l'obligació del registre de la jornada del treball així com altres novetats publicades en el RD Llei 6/2019 i RD Llei 8/2019 en el mes de març 2019; Plans d'igualtat i registre de salari; Prestació per naixement i cura d'un menor; Subsidi per desocupació de majors de 52 anys entre altres.

  
CONTINGUTS

1. Registre de la jornada de treball.
1.1. Registre diari de la jornada.
1.2. Subjectes obligats.
1.3. Obligacions derivades del registre i conseqüències de l'incompliment de l'obligació.
1.4. Particularitats en determinats segments d'activitat.
1.5. Modificació de la LISOS; Tipificació incompliment.
1.6. Entrada en vigor.

2. Prestació per naixement i cura d'un menor. RD Llei 6/2019.
2.1. Situació protegida.
2.2. Requisits.
2.3. Subsidi.
2.4. Extinció.

3. Plans d'Igualtat i registre de salari. RD Llei 6/2019.
3.1. Modificació ET.
3.2. Modalitats del contracte de treball: contractes formatius i contractes a temps parcial.
3.3. Període de prova.
3.4. Classificació professional.
3.5. Salari.
3.6. Temps de treball.
3.7. Permisos.
3.8. Suspensió del contracte de treball.
3.9. Tipificació incompliment de les obligacions empresarials relatives als plans i mesures d'igualtat.

4. Subsidi per desocupació per a majors de 52 anys.RD Llei 8/2019.

5. Nova bonificació per la contractació laboral d'aturats de llarga durada. RD Llei 8/2019.

6. Altres Novetats del RD Llei 8/2019.

 

 L’import del curs es carregarà a l’inici d’aquest en el número de compte del col.legiat. En el cas que s'anul·lés la plaça en les 48 hores anteriors a l'inici del curs, es carregarà el 50% de l'import.

Esperant que sigui del vostre interès, rebeu una forta abraçada.

Santiago Gutiérrez
Delegat Girona

Para inscribirse en este curso, ha de clicar aquí.

--> /* */