ÁREA PRIVADA

CURS SUBVENCIONAT: "CONTRACTACIÓ."- MAIG 2019-

Barcelona a 05/07/2020

 A través del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, el Col·legi de Graduats Socials de Barcelona ha tingut accés a nou curs subvencionat per als nostres col·legiats.  

 

Dades del curs: 
Durada:
20hrs. 
Dates:  Del 28 de maig al 18 de juny. (Dies 28, 30 de maig i 4, 6, 11, 13 i 18 de juny de 2019).
Horari: 15:15 a 18:15hrs.
Lloc d'impartició: Seu Col·legial(C/Còrsega, 227-229, entlo).
Entrega de formularis d'inscripció: Fins dimarts 21 de maig
Preu: 0€.  
Poden accedir a aquests curs treballadors adscrits al Règim General i Autònoms.
Curs amb places limitades!!

Docent:
Sr. Xavier Garcia

Diplomat en Relacions Laborals. Grau en Dret. Assessor jurídic.

 


CURS SUBVENCIONAT.  

 

OBJECTIU GENERAL

Conèixer els aspectes administratius i legals relacionats amb la contractació de personal.

  

CONTINGUTS

1. Coneixements legals.
1.1. Accés al treball. Principi d'igualtat i no discriminació.
1.2. Intermediació laboral.
1.3. Serveis Públics d'ocupació.
1.4. Agències de col·locació.

2. El contracte de treball.
2.1. Què és un contracte de treball.
2.2. Condicions i modificacions del contracte de treball.
2.3. Suspensió i extinció del contracte de treball.
2.4. Modalitats de contractació.
2.5. La contractació indefinida.
2.6. La contractació temporal.
2.7. El contracte en pràctiques i/o d'aprenentatge.
2.8. L'entrega de la còpia bàsica.
2.9. La informació sobre contractes i subcontractes.
2.10. La figura jurídica del frau de llei.
2.11. La subcontractació i les empreses de treball temporal.

3. Relació amb l'administració pública.
3.1. La relació contractual dels empleats públics.
3.2. Límits a la contractació dels empleats públics.
3.3. Comunicació als Serveis Públics d'Ocupació.

4. Gestió de nòmina.  

Francisco José Garcia Martín.
Director de l'Escola Pràctica Professional.

Para inscribirse en este curso, ha de clicar aquí.

--> /* */