ÁREA PRIVADA

CURS BONIFICAT PRESENCIAL "REGISTRE JORNADA DE TREBALL I ALTRES NOVETATS DEL RD LLEI 6/2019 I RD LLEI 8/2019"- MAIG 2019-

Barcelona a 05/07/2020

Estimats companys i companyes,

En el marc del sistema bonificat de formació contínua, el Col·legi de Graduats Socials de Barcelona ha organitzat un nou curs sobre REGISTRE JORNADA DE TREBALL I ALTRES NOVETATS DEL RD LLEI 6/2019 I RD LLEI 8/2019. 

 

Dades del curs:
Durada:
 5 hores.
Dates: 27 de maig de 2019.
Horari:  9 a 14hrs.
Lloc d'impartició: Seu Col.legial (C/Còrsega, 227-229, entlo).
Entrega de formularis d'inscripció: Fins Dilluns 20 de maig.
Preu: 115 €
Preu col.legiats i col.laboradors: 95 €
El preu inclou la gestió de la bonificació del curs a través de la Fundació Tripartita. Les empreses que apuntin als seus treballadors/es en règim general podran recuperar  parcialment l'import del curs (si tenen crèdit disponible) a través del pagament de les quotes de la seguretat social.

Docent:

Sr. Jorge Pérez.
Membre del Cos de Sotsinspectors d'Ocupació i Seguretat Social. Professor de Dret del Treball i de la Seguretat Social a la Universitat Autònoma de Barcelona. Llicenciat en Dret.

Programa del curs:

 

OBJECTIU GENERAL 

El curs pretén analitzar les principals novetats relacionades amb l'obligació del registre de la jornada del treball així com altres novetats publicades en el RD Llei 6/2019 i RD Llei 8/2019 en el mes de març 2019; Plans d'igualtat i registre de salari; Prestació per naixement i cura d'un menor; Subsidi per desocupació de majors de 52 anys entre altres.

  
CONTINGUTS

1.- Anàlisi de les novetats introduïdes en matèria de registre de jornada de treball pel Reial decret llei 8/2019, de 8 de març.

- Regulació legal i marc convencional de la jornada de treball.

- El registre horari com a instrument de control de la jornada de treball.

- Resolucions judicials rellevants en aquesta matèria: Audiència Nacional, Tribunal Suprem, Tribunal de Justícia de la Unió Europea.

- Les modificacions introduïdes pel RDL 8/2019: contingut i entrada en vigor.

- Els mecanismes de control de la jornada en la nova normativa.

2.- Altres novetats del RD Llei 6/2019 i 8/2019.

 

 L’import del curs es carregarà a l’inici d’aquest en el número de compte del col.legiat. En el cas que s'anul·lés la plaça en les 48 hores anteriors a l'inici del curs, es carregarà el 50% de l'import.

Esperant que sigui del vostre interès, rebeu una forta abraçada.

Francisco José Garcia Martin.
Director de l'Escola Pràctica Professional.

Para inscribirse en este curso, ha de clicar aquí.

--> /* */