ÁREA PRIVADA

CURS BONIFICAT PRESENCIAL "CURS BÀSIC DE FISCALITAT INTERNACIONAL"- MAIG 2019-

Barcelona a 05/06/2020

Estimats companys i companyes,

En el marc del sistema bonificat de formació contínua, el Col·legi de Graduats Socials de Barcelona ha organitzat un nou curs sobre CURS BÀSIC DE FISCALITAT INTERNACIONAL. 

 

Dades del curs:
Durada:
 6 hores.
Dates: 23 i 30 de maig de 2019.
Horari:  15:15 a 18:15hrs. 
Lloc d'impartició: Seu Col.legial (C/Còrsega, 227-229, entlo).
Entrega de formularis d'inscripció: Fins Dijous 16 de maig.
Preu: 150€
Preu col.legiats i col.laboradors: 125€
El preu inclou la gestió de la bonificació del curs a través de la Fundació Tripartita. Les empreses que apuntin als seus treballadors/es en règim general podran recuperar  parcialment l'import del curs (si tenen crèdit disponible) a través del pagament de les quotes de la seguretat social.

Docent:

Sr. Carlos Rodrigo Calderon.
Llicenciat en Administració i direcció d'empreses. Llicenciat en Dret. Inspector d'Hisenda de l'Estat.

Programa del curs:

 

OBJECTIU GENERAL 

La finalitat del curs és analitzar aspectes bàsics de la fiscalitat internacional de les perones físiques. Amb aquesta finalitat, s'analitzaran conceptes tals com la residència fiscal i els criteris que s'utilitzen per a determinar si una persona ha de tributar la seva renda mundial en territori nacional, els convenis de doble imposició, els beneficis fiscals de les persones físiques que presten serveis a l'estranger o que es traslladen a territori nacional per un contracte de treball, entre altres aspectes.

  
CONTINGUTS

1.- Residència fiscal.
1.1.- Concepte.
1.2.- Criteri de permanència (183 dies).
1.3.- Criteri d'interessos econòmics.
1.4.- Presumpció residencia fiscal.
1.5.- Acreditació residencia fiscal.

2.- Convenis de doble imposició.
2.1.- Concepte.
2.2.- Conflicte doble residència fiscal.
2.3.- Interessos.
2.4.- Dividends.
2.5.- Rendes immobiliàries.

3.- Tributació dels impatriats i dels treballs realitzats a l'estranger.
3.1.- Exempció rendes derivats de treballs realitzats a l'estranger (art. 7.p Llei Impost sobre la Renda de les persones físiques).
3.2.- Règim especial de treballadors desplaçats a territori espanyol (art. 93 Llei Impost sobre la Renda de les persones físiques).

4.- Deducció per doble imposició internacional en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

  

 L’import del curs es carregarà a l’inici d’aquest en el número de compte del col.legiat. En el cas que s'anul·lés la plaça en les 48 hores anteriors a l'inici del curs, es carregarà el 50% de l'import.

Esperant que sigui del vostre interès, rebeu una forta abraçada.

Francisco José Garcia Martin.
Director de l'Escola Pràctica Professional.

Para inscribirse en este curso, ha de clicar aquí.

--> /* */