ÁREA PRIVADA

CURS BONIFICAT PRESENCIAL LLEIDA "CRITERIS D'APLICACIÓ PRÀCTICA EN EL REGISTRE DE LA JORNADA DE TREBALL I LA SEVA REGULACIÓ"- JUNY 2019-

Barcelona a 05/07/2020

Estimats companys i companyes,

En el marc del sistema bonificat de formació contínua, el Col·legi de Graduats Socials de Barcelona ha organitzat un nou curs sobre CRITERIS D'APLICACIÓ PRÀCTICA EN EL REGISTRE DE LA JORNADA DE TREBALL I LA SEVA REGULACIÓ. 

 

Dades del curs:
Durada:
 5 hores.
Dates: 18 de juny 2019.
Horari:  9 a 14hrs.
Lloc d'impartició: Delegació Lleida(Gran Paseig de Ronda, 164 pral. 2. 25008 LLeida).
Entrega de formularis d'inscripció: Fins Dimarts 11 de juny.
Preu: 115 €
Preu col.legiats i col.laboradors: 95 €
El preu inclou la gestió de la bonificació del curs a través de la Fundació Tripartita. Les empreses que apuntin als seus treballadors/es en règim general podran recuperar  parcialment l'import del curs (si tenen crèdit disponible) a través del pagament de les quotes de la seguretat social.

Docent:

Sr. Antonio Benavides.
Membre del Cos Superior d'Inspectors de Treball i Seguretat Social. Professor de la Universitat Ramón Llull. Membre del Tribunal Laboral de Catalunya. Llicenciat en Dret i Diplomat en Graduat Social.

Programa del curs:

 

OBJECTIU GENERAL 

El curs pretén analitzar les principals novetats relacionades amb l'obligació del registre de la jornada del treball, la seva regulació legal, resolucions judicials en aquest àmbit així com els criteris d'aplicació pràctica de la norma analitzant aspectes com el còmput, desplaçaments, hores extraordinàries, etc.

  
CONTINGUTS

- Regulació legal i marc convencional de la jornada de treball.

- El registre horari com a instrument de control de la jornada de treball.

- Resolucions judicials rellevants en aquesta matèria: Audiència Nacional, Tribunal Suprem, Tribunal de Justicia de la Unió Europea.

- Les modificacions introduïdes pel RDL 8/2019: contingut i entrada en vigor.

- Els mecanismes de control de la jornada en la nova normativa.

- Criteris d'aplicació pràctica de la norma: Guia sobre el registre de la jornada.

- Altres aspectes pràctics:

Còmput de la jornada laboral.

Problemàtica desplaçament.

Distribució irregular de la jornada de treball.

Hores complementàries i extraordinàries.

 

 L’import del curs es carregarà a l’inici d’aquest en el número de compte del col.legiat. En el cas que s'anul·lés la plaça en les 48 hores anteriors a l'inici del curs, es carregarà el 50% de l'import.

Esperant que sigui del vostre interès, rebeu una forta abraçada.

Montserrat Cerqueda.
Delegada LLeida.

Para inscribirse en este curso, ha de clicar aquí.

--> /* */