ÁREA PRIVADA

CURS BONIFICAT PRESENCIAL "ANÀLISI DE LA RELACIÓ SOCIETAT-SOCI PROFESSIONAL; OPERACIONS VINCULADES PROBLEMÀTICA I RISCOS"- SETEMBRE 2019-

Barcelona a 05/07/2020

Estimats companys i companyes,

En el marc del sistema bonificat de formació contínua, el Col·legi de Graduats Socials de Barcelona ha organitzat un nou curs sobre ANÀLISI DE LA RELACIÓ SOCIETAT-SOCI PROFESSIONAL, OPERACIONS VINCULADES PROBLEMÀTICA I RISCOS. 

 

Dades del curs:
Durada:
 6 hores.
Dates: 5 i 12 de setembre de 2019.
Horari:  15:15 a 18:15hrs.
Lloc d'impartició: Seu Col.legial (C/Còrsega, 227-229, entlo).
Entrega de formularis d'inscripció: Fins Dilluns 2 de setembre.
Preu: 150 €
Preu col.legiats i col.laboradors: 125 €
El preu inclou la gestió de la bonificació del curs a través de la Fundació Tripartita. Les empreses que apuntin als seus treballadors/es en règim general podran recuperar  parcialment l'import del curs (si tenen crèdit disponible) a través del pagament de les quotes de la seguretat social.

Docent:

Sr. Jorge Duca
Llicenciat en Dret. Màster ESADE Business School. Executive MBA IESE Business School. Consultor especialista Fiscalitat Internacional.

Programa del curs:

 

OBJECTIU GENERAL 

El curs pretén analitzar la problemàtica de la relació Societat-Soci professional des de la perspectiva d'Hisenda, oferint eines per identificar riscos en terminis de cash-out (enfocats als 4 principals impostos; IS, IRPF, IVA e IP) que permetran realitzar diferents accions per controlar els riscos identificats.

  
CONTINGUTS

1. Estructures societàries qüestionades per Hisenda:
a. Estructures societàries més comuns.
b. Substància o no substància - Societats interposades.
c. Enfocament des dels preus de transferència.
I. Supòsits de vinculació.
II. El concepte "preu de mercat".
III. Mètodes de valoració.
IV. Normativa espanyola en general.
V. Articles 15 i 16 del Reglament i 18 de la LIS.
VI. Documentació de preus de transferència i accions sancionables.

2. Impostos implicats en la relació Societat-Soci professional:
a. Impost de Societats.
b. IRPF.
c. IVA.
d. Impost sobre el patrimoni.
Breu explicació del funcionament de l'impost i la seva rellevància per a les estructures sota anàlisi. Es posarà l'accent en les sinergies existents entre els impostos i com, en conjunt poden generar estalvis. Presentació de l'arxiu d'Excel que servirà com a "eina" per al curs.

3. L'enfocament de simulació en un procés d'inspecció:
- Enfocament de simulació. - Conseqüències.
- Criteris que utilitza Hisenda per a determinar que existeix simulació.
Es presentarà un arxiu d'Excel amb una quantificació d'impostos en termes de "cash-out" o sortida de caixa graficant les conseqüències d'una interprestació de simulació per part d'Hisenda.

4. Enfocament d'operacions vinculades en un procés d'inspecció:
- Criteris que utilitza Hisenda per ajustar operacions vinculades.
- Utilització de mètode del preu lliure comparable i/o el mètode de la distribució del resultat.
Es presentarà un arxiu d'Excel amb un detall dels comptes (Grups 600 i 700) de la societat i aquest arxiu proveirà de dades a l'arxiu "eina" per a simular els ajustos que podria  realitzar Hisenda.
En aquest arxiu "eina" es calcularan els ajustos, sancions i interesssos, juntament amb les reduccions per conformitat i aviat pagament inmediat per a poder quantificar el risc de cash-out en cadascun dels impostos esmentats.

5. Accions de contingència.
a. Anàlisi de l'estructura Societat-Soci professional.
b. Quantificació de riscos en termes de cash-out (si escau).
c. Preparació de documentació de preus de transferència.
d. Utilització de l'Article 18.6 de la LIS per a limitar riscos.
e. Canvi de la política remunerativa del Soci professional (risc latent).

6. Preguntes i reflexions finals.
- En el cas de mantenir una estructura com la que es detalla en el curs és clar que s'està incorrent en uns riscos que és possible quantificar.
- Aquesta estructura pot ser qüestionada per Hisenda.
- Existeixen accions de contingència que l'Obligat Tributari pot realitzar per a intentar limitar els riscos.

 

 L’import del curs es carregarà a l’inici d’aquest en el número de compte del col.legiat. En el cas que s'anul·lés la plaça en les 48 hores anteriors a l'inici del curs, es carregarà el 50% de l'import.

Esperant que sigui del vostre interès, rebeu una forta abraçada.

Francisco José Garcia Martin.
Director de l'Escola Pràctica Professional.

Para inscribirse en este curso, ha de clicar aquí.

--> /* */