ÁREA PRIVADA

CURS BONIFICAT PRESENCIAL "PROTECCIÓ DE DADES PER ASSESSORIES LABORALS LLEI ORGÀNICA 3/2018, DE 5 DE DESEMBRE, (LOPDGDD) I EL REGLAMENT (UE) 2016/679 (RGPD)"- SETEMBRE 2019-

Barcelona a 05/07/2020

Estimats companys i companyes,

En el marc del sistema bonificat de formació contínua, el Col·legi de Graduats Socials de Barcelona ha organitzat un nou curs sobre PROTECCIÓ DE DADES PER ASSESSORIES LABORALS LLEI ORGÀNICA 3/2018, DE 5 DE DESEMBRE, (LOPDGDD) I EL REGLAMENT (UE) 2016/679 (RGPD).

 

Dades del curs:
Durada: 
5 hores.
Dates: 18 de setembre de 2019.
Horari: 9 a 14hrs. 
Lloc d'impartició: Seu Col.legial (C/Còrsega, 227-229, entlo).
Entrega de formularis d'inscripció: Fins Dijous, 12 de setembre.
Preu: 115€
Preu col.legiats i col.laboradors: 95€
El preu inclou la gestió de la bonificació del curs a través de la Fundació Tripartita. Les empreses que apuntin als seus treballadors/es en règim general podran recuperar  parcialment l'import del curs (si tenen crèdit disponible) a través del pagament de les quotes de la seguretat social.

Docent:

Sra. Sònia Carrión.
Llicenciada en Dret. Auditora de Protecció de dades. Assessora en Dret de les Noves Tecnologies.

 

Programa del curs:

 

OBJECTIU GENERAL 

El curs pretén analitzar els principals aspectes de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, (LOPDGDD) i el Reglament (UE) i 2016/679 (RGPD) que ha de tenir en compte els assessors laborals, pel que fa referència a la protecció de dades en l'àmbit laboral com en la seva relació amb els clients.

  
CONTINGUTS

1.- Principis del RGPD.

2.- Bases legals del tractament.

3.- El deure d'informació en el RGPD.

4.- Drets dels interessats.

5.- Protecció de dades en l'àmbit laboral:

- Informació a atorgar als empleats.

- Obligació de confidencialitat dels empleats.

- Poder de control de l'empresari (ordinador, correu electrònic, GPS, videovigilància...).

- Responsabilitat dels empleats en cas d'incompliment.

- Casos pràctics.

6.- Protecció de dades en les relacions amb els clients:

- Clients persona físisca i empreses.

- Figura i responsabilitats de l'encarregat del tractament en la prestació de serveis.

- Deure d'informació (clàusules i documents).

- Casos pràctics.

 

 L’import del curs es carregarà a l’inici d’aquest en el número de compte del col.legiat. En el cas que s'anul·lés la plaça en les 48 hores anteriors a l'inici del curs, es carregarà el 50% de l'import.

Esperant que sigui del vostre interès, rebeu una forta abraçada.

Francisco José Garcia Martin.
Director de l'Escola Pràctica Professional.

Para inscribirse en este curso, ha de clicar aquí.

--> /* */