ÁREA PRIVADA

CURS BONIFICAT PRESENCIAL "PRINCIPALS TRÀMITS ESTRANGERIA; ARRELAMENT I PERMÍS DE RESIDÈNCIA I TREBALL INICIAL"- SETEMBRE 2019-

Barcelona a 02/07/2020

Estimats companys i companyes,

En el marc del sistema bonificat de formació contínua, el Col·legi de Graduats Socials de Barcelona ha organitzat un nou curs sobre PRINCIPALS TRÀMITS ESTRANGERIA; ARRELAMENT I PERMÍS DE RESIDÈNCIA I TREBALL INICIAL.

 

Dades del curs:
Durada:
6 hores.
Dates: 30 de setembre i 7 d'octubre de 2019.
Horari:  15:15 a 18:15hrs.
Lloc d'impartició: Seu Col.legial (C/Còrsega, 227-229, entlo).
Entrega de formularis d'inscripció: Fins Dimecres 25 de setembre.
Preu: 150 €
Preu col.legiats i col.laboradors: 125 €
El preu inclou la gestió de la bonificació del curs a través de la Fundació Tripartita. Les empreses que apuntin als seus treballadors/es en règim general podran recuperar  parcialment l'import del curs (si tenen crèdit disponible) a través del pagament de les quotes de la seguretat social.

Docent:

Sr. Carles Martin
Cap de Negociat d'Informació de l'Oficina d'Estrangeria de Barcelona.

Programa del curs:

 

OBJECTIU GENERAL 

Oferir coneixements teòrics i pràctics avançats en matèria d'estrangeria,  en l'àmbit de les autoritzacions de treball incials, i les autoritzacions d'arrelament, perquè els participants puguin actualitzar els seus coneixements i alhora millorar les seves competències professionals.

 

  
CONTINGUTS

I. Introducció: situacions dels estrangers: estada / residència. Permanència / irregularitat.

II. Autoritzacions de residència per circunstàncies excepcionals: prerequisits, causes d'inadmissió.
Comentaris sobre l'accés a l'arrelament des de situacions d'estada per estudis, o de sol·licitud d'asil i refugi.

a) Tipologia d'autoritzacions per arrelament: Arrelament laboral / Arrelament familiar / Arrelament social.

b) Requisits bàsics:

- Permanència continuada: formes d'acreditació.

- Vincles familiars possibles.

- Informe d'arrelament social.

- Contracte de treball. Retribucions. Menció als casos d'empleats de la llar, acreditació de mitjans econòmics de l'empresari persona física.

c) Acreditació de disponibilitat de mitjans econòmics en casos de recomanació d'exempció de contracte: compte propi, depedència d'un familiar.

III. Autoritzacions de residència i treball.

a) Introducció: tipologia d'autoritzacions que permeten treballar.

b) El procediment clàssic: autoritzacions per compte propi o per compte d'altri amb visat.

c) El procediment privilegiat: autoritzacions de la llei 14/2013, d'Emprenedors.

d) Modificacions des del règim de mobilitat internacional al règim general.

e) Novetats del Reial Decret Llei 8/2018: estudiants, treball, i pràctiques.

 

  L’import del curs es carregarà a l’inici d’aquest en el número de compte del col.legiat. En el cas que s'anul·lés la plaça en les 48 hores anteriors a l'inici del curs, es carregarà el 50% de l'import.

Esperant que sigui del vostre interès, rebeu una forta abraçada.

Francisco José Garcia Martin.
Director de l'Escola Pràctica Professional.

Para inscribirse en este curso, ha de clicar aquí.

--> /* */