ÁREA PRIVADA

CURS SUBVENCIONAT: "AUTÒNOMS. COM GESTIONAR ELS IMPOSTOS."- OCTUBRE 2019-

Barcelona a 02/07/2020

 A través del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, el Col·legi de Graduats Socials de Barcelona ha tingut accés a nou curs subvencionat per als nostres col·legiats.  

 

Dades del curs: 
Durada:
8hrs. 
Dates:  1 i 3 d'octubre de 2019.
Horari: 9 a 14hrs.
Lloc d'impartició: Seu Col·legial(C/Còrsega, 227-229, entlo).
Entrega de formularis d'inscripció: Fins dijous 26 de setembre.
Preu: 0€.  
Poden accedir a aquests curs treballadors adscrits al Règim General i Autònoms.
Curs amb places limitades!!

Docent:
Sr. Alberto Navarro
Auditor-Censor Jurat de Comptes. Assessor Fiscal.

 


CURS SUBVENCIONAT.  

 

OBJECTIU GENERAL

Introduir als autònoms en la gestió bàsica dels impostos.

  

CONTINGUTS

1.- Obligacions fiscals per a començar l'activitat (alta en el IAE).

2.- Factures; elements obligatoris de la factura. Llibre de factures emeses i rebudes.

3.- Obligacions fiscals: Conceptes previs (fet i base imposable, subjecte passiu, quota de l'impost). IVA (com elaborar les declaracions trimestrals i la declaració anual). Cas pràctic.

4.- L'IRPF: calcular ingressos i despeses. Realitzar la declaració anual. Situacions especials. Cas pràctic.

 

Francisco José Garcia Martín.
Director de l'Escola Pràctica Professional.

Para inscribirse en este curso, ha de clicar aquí.

--> /* */