ÁREA PRIVADA

CURS BONIFICAT PRESENCIAL "EXTINCIÓ DEL CONTRACTE EN SITUACIÓ D'AJUSTOS DE PLANTILLA; ACOMIADAMENT OBJECTIU INDIVIDUAL I ERO, CARACTERÍSTIQUES I PROCEDIMENT"- OCTUBRE 2019-

Barcelona a 05/06/2020

Estimats companys i companyes,

En el marc del sistema bonificat de formació contínua, el Col·legi de Graduats Socials de Barcelona ha organitzat un nou curs sobre EXTINCIÓ DEL CONTRACTE EN SITUACIÓ D'AJUSTOS DE PLANTILLA; ACOMIADAMENT OBJECTIU INDIVIDUAL I ERO, CARACTERÍSTIQUES I PROCEDIMENT.

 

Dades del curs:
Durada:
 8 hores.
Dates: 23 i 28 d'octubre de 2019.
Horari: 9:30 a 13:30hrs. 
Lloc d'impartició: Seu Col.legial (C/Còrsega, 227-229, entlo).
Entrega de formularis d'inscripció: Fins Dilluns 21 d'octubre.
Preu: 150 €
Preu col.legiats i col.laboradors: 125 €
El preu inclou la gestió de la bonificació del curs a través de la Fundació Tripartita. Les empreses que apuntin als seus treballadors/es en règim general podran recuperar  parcialment l'import del curs (si tenen crèdit disponible) a través del pagament de les quotes de la seguretat social.

Docent:

Sr. Antonio Benavides.
Membre del Cos Superior d'Inspectors de Treball i Seguretat Social. Professor de la Universitat Ramón Llull. Membre de Tribunal Laboral de Catalunya. Llicenciat en Dret i Diplomat en Graduat Social.

 

Programa del curs:

 

OBJECTIU GENERAL 

Analitzar les modalitats d'extinció del contracte de treball per acomiadament objectiu i col·lectiu, diferències, llindars de treballadors, causes i procediments.

  
CONTINGUTS

1.- Acomiadament objectiu: Causes.

2.- Acomiadament objectiu versus acomiadament col·lectiu. Llindar treballadors. Jurisprudència vigent.

3.- Procediment acomiadament objectiu. Indemnització. Efectes.

4.- Acomiadament col·lectiu. Causes.

5.- Tramitació i procediment.

6.- Indemnització.

7.- Impugnació judicial.

 

L’import del curs es carregarà a l’inici d’aquest en el número de compte del col.legiat. En el cas que s'anul·lés la plaça en les 48 hores anteriors a l'inici del curs, es carregarà el 50% de l'import.

Esperant que sigui del vostre interès, rebeu una forta abraçada.

Francisco José Garcia Martín.
Director de l'Escola Pràctica Professional.

Para inscribirse en este curso, ha de clicar aquí.

--> /* */