ÁREA PRIVADA

CURS PRESENCIAL "RÈGIM ESPECIAL DE TREBALLADORS AUTÒNOMS. REGULACIÓ I MODIFICACIONS" - NOVEMBRE 2019-

Barcelona a 05/06/2020

Estimats companys i companyes,

El Col·legi de Graduats Socials de Barcelona ha organitzat un nou curs sobre RÈGIM ESPECIAL DE TREBALLADORS AUTÒNOMS. REGULACIÓ I MODIFICACIONS.

L'objectiu del curs és posar a l'abast del professional, de forma ordenada i pràctica, els coneixements, les interpretacions i el manual necessari per fer front a les diferents situacions que se li plantegen en la seva tasca diària en aquesta matèria.

El programa del curs és el següent:

Camp d'aplicació - regulació i criteris d'interpretació: 

- Enquadrament general 

- Particularitats i trets configuradors: edat, habitualitat i títol lucratiu, activitat personal i directa, etc. 

- Familiars col·laboradors: enquadrament, requisits i beneficis 

- Enquadraments específics: Socis de societats mercantils, laborals, civils, professionals, cooperatives, comunitats de béns, etc. 

- Compatibilitat amb la jubilació 

Formalització de l'enquadrament: 

- Forma, lloc, termini i efectes. Presentació fora de termini – efectes en enquadrament i cotització. Pèrdua de beneficis 

Cobertures: 

- Incapacitat temporal per contingències comunes, accidents de treball, cessament d'activitat i formació professional. 

Cotització 

- Base de cotització, tipus i quota 

- Pluriactivitat – base i devolució de quotes 

- Canvi de base de cotització 

- Bonificacions i reduccions en la cotització (en altes, discapacitat sobrevinguda, maternitat, dona reincorporada, familiars col·laboradors, etc.). 

Col·lectius especials 

- Treballadors Autònoms Econòmicament Dependents 

- Sistema Especial Agrari del RETA 

RETA en RED – tràmit i registre electrònic 

- Novetats 

- Altes, baixes i variacions de dades 

- Registre Electrònic – integració de RUSSES en SIR 

Nou model d'atenció a l'usuari RED i comunicació d'incidències RETA 

Notificacions i comunicacions telemàtiques RETA 

Alertes TEU


Dades del curs:
Durada:
 10 hores.
Dates: 20 i 21 de novembre de 2019.
Horari:  9 a 14hrs.
Lloc d'impartició: Seu Col.legial (C/Còrsega, 227-229, entlo).
Últim dia d'inscripció: 15 de novembre de 2019.
Preu: 75 €
Preu col.legiats i col.laboradors: 50 €

Docent:

Sr. José María Vargas Segura
Director TGSS 08/24. Professor associat de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona.

L’import del curs es carregarà a l’inici d’aquest en el número de compte del col.legiat. En el cas que s'anul·lés la plaça en les 48 hores anteriors a l'inici del curs, es carregarà el 50% de l'import.

Esperant que sigui del vostre interès, rebeu una forta abraçada.

Francisco José Garcia Martin.
Director de l'Escola Pràctica Professional.

Para inscribirse en este curso, ha de clicar aquí.

--> /* */