ÁREA PRIVADA

CURS BONIFICAT PRESENCIAL "RÈGIM DISCIPLINARI, SANCIONS I ACOMIADAMENTS"- DESEMBRE 2019-

Barcelona a 05/06/2020

Estimats companys i companyes,

En el marc del sistema bonificat de formació contínua, el Col·legi de Graduats Socials de Barcelona ha organitzat un nou curs sobre RÈGIM DISCIPLINARI, SANCIONS I ACOMIADAMENTS.

Dades del curs:
Durada:
6 hores.
Dates: 10 i 17 de desembre de 2019.
Horari:  15:15 a 18:15hrs. 
Lloc d'impartició: Seu Col.legial (C/Còrsega, 227-229, entlo).
Entrega de formularis d'inscripció: Fins dimarts 3 de desembre.
Preu: 150 €
Preu col.legiats i col.laboradors: 125€
El preu inclou la gestió de la bonificació del curs a través de la Fundació Tripartita. Les empreses que apuntin als seus treballadors/es en règim general podran recuperar  parcialment l'import del curs (si tenen crèdit disponible) a través del pagament de les quotes de la seguretat social.

Docent:

Sr. Jaume González
Magistrat del Jutjat Social 30 de Barcelona. Professor associat de la UAB. Doctor en Dret. 

 

Programa del curs:

 

OBJECTIU GENERAL 

El curs té com a objectiu conèixer el poder empresarial de direcció i control de l'activitat, analitzant el marc jurídic del poder disciplinari de l'empresari així com la tramitació de l'expedient sancionador i l'acomiadament disciplinari.

  
CONTINGUTS

I - EL PODER EMPRESARIAL DE DIRECCIÓ I CONTROL DE L'ACTIVITAT.
a) Poder de direcció i control de l'activitat laboral (art. 20 ET).
b) El poder de vigilància "versus" dret a la dignitat i a la intimitat del treballador (arts. 20.3 i 20 bis ET).

II - EL MARC JURÍDIC DEL PODER DICIPLINARI EMPREARIAL.
a) L'enquadrament constitucional (arts. 33 i 38 CE).
b) Fonamentació legal del poder disciplinari empresarial (art. 58 ET).
c) La rellevància del règim sancionador del conveni col·lectiu.
d) Principis rectors del poder disciplinari:
-La tipicitat en les conductes sancionables (faltes).
-La tipicitat en les sancions i sancions prohibides.
-Garanties formals en l'exercici del poder sancionador.
-Graduació de les faltes i el principi de proporcionalitat.
-Bona fe, igualtat i no discriminació en l'exercici del poder disciplinari.
-"No bis in idem".

III - TRAMITACIÓ DE L'EXPEDIENT SANCIONADOR.
a) La prescripció de les faltes i les sancions (art. 60.2 ET).
b) Les garanties formals de l'expedient sancionador:
-El plec de càrrecs.
-El plec de descàrrecs.
-L'escrit d'al·legacions dels representants unitaris o sindicals.
-La pràctica de la prova.
-La carta de sanció.
c) Revisió jurisdiccional de las sancions (arts. 114 i 115 LRJS).

IV - L'ACOMIADAMENT DISCIPLINARI.
a) Concepte i caràcters de l'acomiadament.
b) Causes legals de l'acomiadament disciplinari (art. 54 ET).
c) Exigències formals de l'acomiadament (art. 55 ET).
d) Esmena per defectes formals de l'acomiadament.
e) Impugnació i qualificació judicial de l'acomiadament (art. 55 i 56 ET).

 

L’import del curs es carregarà a l’inici d’aquest en el número de compte del col.legiat. En el cas que s'anul·lés la plaça en les 48 hores anteriors a l'inici del curs, es carregarà el 50% de l'import.

Esperant que sigui del vostre interès, rebeu una forta abraçada.

Francisco José Garcia Martín.
Director de l'Escola Pràctica Professional.

Para inscribirse en este curso, ha de clicar aquí.

--> /* */