ÁREA PRIVADA

CURS BONIFICAT PRESENCIAL "ANÀLISI DE BALANÇOS PER A LA PRESA DE DECISIONS"- DESEMBRE 2019-

Barcelona a 02/07/2020

Estimats companys i companyes,

En el marc del sistema bonificat de formació contínua, el Col·legi de Graduats Socials de Barcelona ha organitzat un nou curs sobre ANÀLISI DE BALANÇOS PER A LA PRESA DE DECISIONS.

 

Dades del curs:
Durada:
8 hores.
Dates: 11 i 13 de desembre de 2019.
Horari:  10 a 14hrs.
Lloc d'impartició: Seu Col.legial (C/Còrsega, 227-229, entlo).
Entrega de formularis d'inscripció: Fins dilluns 9 de desembre.
Preu: 150 €
Preu col.legiats i col.laboradors: 125 €
El preu inclou la gestió de la bonificació del curs a través de la Fundació Tripartita. Les empreses que apuntin als seus treballadors/es en règim general podran recuperar  parcialment l'import del curs (si tenen crèdit disponible) a través del pagament de les quotes de la seguretat social.

Docent:

Sr. Jordi Ramis
Llicenciat en Ciéncies Econòmiques per la Universitat de Barcelona i Màster en Direcció financera.

 

Programa del curs:

 

OBJECTIU GENERAL 

El curs analitzarà els principals indicadors econòmics i financers, el balanç i el compte de pèdues i guanys com a elements informatius necessaris i eines d'anàlisi que habilitaran el participant per a la presa de decisions en l'empresa.

 

  
CONTINGUTS

1. Anàlisi global de l'empresa:
1.1. Recollida d'informació.
1.2. Anàlisi qualitatiu.
1.3. Anàlisi quantitatiu.
1.4. Aplicació d'un model d'anàlisi: DAFO.
1.5. Pla d'acció.

2. Anàlisi Quantitativa: Estats financers.
2.1. Matèria Primera: Els comptes anuals.
2.2. El balanç.
2.3. El compte de resultats.
2.4. Esta de canvis en el patrimoni net (*ECPN).
2.5. El cash flow o el flux d'efectiu (EFE.).
2.6. Memòria.
2.7. Informe de gestió.
2.8. Informe d'auditoria.

3. Anàlisi del balanç.
3.1. Quines preguntes fem en analitzar un balanç.
3.2. Comentaris sobre el balanç.
3.3. Anàlisi vertical.
3.4. Anàlisi de la liquiditat, el deute i la solvència.
3.5. Anàlisi de gestió de cobrament, pagament i la morositat.
3.6. Anàlisi de la rendibilitat dels actius.
3.7. Anàlisi del fons de maniobra.
3.8. Anàlisi horitzontal del balanç.

4. Anàlisi del compte de resultats.
4.1. Anàlisi vertical.
4.2. Anàlisi horitzontal.
4.3. Ràtios addicionals interessants.
4.4. Anàlisi de rendibilitat.

5. Càlcul del cash flow o l'estat de fluxos d'efectiu.
5.1. Quan no és obligatori (per a l'empresa analitzada).

6. Exercici pràctic.

 

  L’import del curs es carregarà a l’inici d’aquest en el número de compte del col.legiat. En el cas que s'anul·lés la plaça en les 48 hores anteriors a l'inici del curs, es carregarà el 50% de l'import.

Esperant que sigui del vostre interès, rebeu una forta abraçada.

Francisco José Garcia Martin.
Director de l'Escola Pràctica Professional.

Para inscribirse en este curso, ha de clicar aquí.

--> /* */