ÁREA PRIVADA

CURS BONIFICAT PRESENCIAL "EXPEDIENTS DE REGULACIÓ D'OCUPACIÓ ERO PROCEDIMENTS I JURISPTRUDÈNCIA"- GENER 2020-

Barcelona a 06/06/2020

Estimats companys i companyes,

En el marc del sistema bonificat de formació contínua, el Col·legi de Graduats Socials de Barcelona ha organitzat un nou curs sobre EXPEDIENTS DE REGULACIÓ D'OCUPACIÓ ERO PROCEDIMENTS I JURISPRUDÈNCIA.

Dades del curs:
Durada: 
8 hores.
Dates: 22 i 29 de gener de 2020.
Horari:  9 a 13hrs. 
Lloc d'impartició: Seu Col.legial (C/Còrsega, 227-229, entlo).
Entrega de formularis d'inscripció: Fins dimecres 15 de gener.
Preu: 150 €
Preu col.legiats i col.laboradors: 125€
El preu inclou la gestió de la bonificació del curs a través de la Fundació Tripartita. Les empreses que apuntin als seus treballadors/es en règim general podran recuperar  parcialment l'import del curs (si tenen crèdit disponible) a través del pagament de les quotes de la seguretat social.

Docent:

Sr. Pedro Checa.
Cap de la Inspecció Territorial de Treballa de Barcelona. Membre del Cos Superior d'Inspectors de Treball de Catalunya. Llicenciat en Dret.

 

Programa del curs:

 

OBJECTIU GENERAL 

El curs pretén analitzar els procediments d'extinció col·lectiva de contractes de treball com en els de suspensió de contractes i reducció de jornada per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció amb l'estudi jurisprudencial en matèria de ET.

  
CONTINGUTS

1.- Normativa d'aplicació.

Estudi del RD 1483/2012, de 29 d'octubre. Ordre ESS/982/2013, de 20 de maig.

2.- Procediment d'acomiadament col·lectiu.

Causes justificadores de l'acomiadament col·lectiu.
La causa econòmica després de la reforma laboral. "La raonabilitat de la mesura extintiva".
Modificacions en el procediment. Requisits formals. Comunicació a l'Autoritat Laboral.

3.- Documentació. El període de consultes. El deure de bona fe en la negociació.

Grup d'Empreses (laborals vs mercantils).
L'informe de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.
Competències de l'autoritat laboral.
Impugnació judicial de l'acomiadament col·lectiu.

4.- Procediment de suspensió temporal de contractes de treball i de reducció de jornada.

Bonificacions de les quotes empresarials a la Seguretat Social.
Reposició del dret a la prestació per desocupació.

5.- Estudi jurisprudencial en matèria ET després de la reforma laboral.

6.- Casos pràctics.

 

L’import del curs es carregarà a l’inici d’aquest en el número de compte del col.legiat. En el cas que s'anul·lés la plaça en les 48 hores anteriors a l'inici del curs, es carregarà el 50% de l'import.

Esperant que sigui del vostre interès, rebeu una forta abraçada.

Francisco José Garcia Martín.
Director de l'Escola Pràctica Professional.

Para inscribirse en este curso, ha de clicar aquí.

--> /* */