ÁREA PRIVADA

CURS SUBVENCIONAT: "CURS SUPERIOR: ESPECIALITZACIÓ DEL SISTEMA DE LA SEGURETAT SOCIAL "- GENER 2020 -

Barcelona a 24/02/2020

 A través del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, el Col·legi de Graduats Socials de Barcelona ha tingut accés a nou curs subvencionat per als nostres col·legiats.  

 

Dades del curs: 
ESPECIALITZACIÓ DEL SISTEMA DE LA SEGURETAT SOCIAL.
Durada: 
48hrs. 
Dates:  Del 31 de gener al 24 d'abril de 2020. (divendres).
Horari: 16 a 20hrs.


Lloc d'impartició: Seu Col.legial (C/Còrsega, 227-229, entlo).
Entrega de formularis d'inscripció: Fins divendres 24 de gener.
Preu: 0€.  
Poden accedir a aquets curs treballadors adscrits al Règim General i Autònoms.
Curs amb places limitades!!

Docents:
Sr. Antonio Benavides.

Graduat Social i Advocat. Professor de la Universitat Ramón Llull i Universitat Oberta de Catalunya. Membre del Tribunal Laboral de Catalunya.  

Sra. Irene Casin.
Cap del Servei d'Informació i Assitència Tributària de la AEAT de Catalunya. Llicenciada en Dret.

Sr. Pedro Checa.
Cap de la Inspecció Territorial de Treball de Barcelona. Membre del Cos Superior d'Inspectors de Treball de Catalunya. Llicenciat en Dret.

Sr. Joan Domingo.
Subdirector de jubilació, mort i supervivència de l'INSS a Lleida.

Sr. Miquel Falguera.
Magistrat de la Sala Social de Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

 


CURS ESPECIALITZACIÓ DEL SISTEMA DE LA SEGURETAT SOCIAL. 


OBJECTIU GENERAL 

Aquesta acció formativa forma part d'un itinerari formatiu compost per dos cursos d'especialització en dret laboral i Seguretat Social. Aquest segon itinerari pretén oferir els coneixements teòrics i pràctics més rellevants del sistema de seguretat social que permetran als participants adquirir els coneixements necessaris per desenvolupar les tasques d'assessorament en l'àmbit laboral així com millorar i actualitzar el seus coneixements i garantir la seva competència.

 

CONTINGUTS

1.- Règim de Treballadors Autònoms.

2.- Afiliació i Actes d'enquadrament.

3.- El procediment recaptatori de la Seguretat Social: període voluntari i via executiva.

4.- Salaris i Cotització.

5.- Incapacitat Temporal, naixement i cursa de fill de menor de dotze mesos i altres Prestacions.

6.- Altres Règims i sistemes especials de la Seguretat Social.

7.- Fiscalitat del Salari: Retribucions, indemnitzacions, IRPF.

8.- Incapacitats Permanents.

9.- Pretacions per Mort i Supervivència.

10.- Jubilació.

11.- Prevenció de Riscos Laborals.

12.- Inspecció de Treball.

 

Clicar per veure els continguts del curs.

 

Esperant que sigui del vostre interès, rebeu una forta abraçada.

Francisco José García Martín.
Director Escola Pràctica Professional.

Para inscribirse en este curso, ha de clicar aquí.

--> /* */