ÁREA PRIVADA

CURS SUBVENCIONAT: "CURS SUPERIOR: ESPECIALITZACIÓ TRIBUTACIÓ ASSESSORAMENT FISCAL NIVELL II"- GENER 2020 -

Barcelona a 24/02/2020

 A través del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, el Col·legi de Graduats Socials de Barcelona ha tingut accés a nou curs subvencionat per als nostres col·legiats.  

 

Dades del curs: 
ESPECIALITZACIÓ TRIBUTACIÓ ASSESSORAMENT FISCAL NIVELL II.
Durada: 
44hrs. 
Dates:  Del 31 de gener al 17 d'abril de 2020. (divendres).
Horari: 16 a 20hrs.


Lloc d'impartició: Seu Col.legial (C/Còrsega, 227-229, entlo).
Entrega de formularis d'inscripció: Fins divendres 24 de gener.
Preu: 0€.  
Poden accedir a aquets curs treballadors adscrits al Règim General i Autònoms.
Curs amb places limitades!!

Docents:
Sra. Margarida Crous.

Llicenciada en Ciències Econòmiques. Professora IQS Universitat Ramon Llull.  

Sr. Carlos Gavilanes.
Cap de l'Àrea Operativa Regional de Catalunya. Cos superior especialitat Recera Vigilància Aduanera.

Sra. Margarita Martínez-Val.
Inspectora d'Hisenda de l'Estat. Llicenciada en Economia i Dret. Administradora de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària d'Horta, Barcelona.

Sra. Mariola Pérez.
Inspectora d'Hisenda de l'Estat. Llicenciada en Dret.

 


CURS ESPECIALITZACIÓ TRIBUTACIÓ ASSESSORAMENT FISCAL NIVELL II. 


OBJECTIU GENERAL 

Aquesta acció formativa forma part d'un itinerari formatiu compost per dos cursos d'especialització de nivell I i II. Aquesta segona part pretén oferir els coneixements teòrics i pràctics més rellevants sobre fiscalitat i tributació, que permetran als participants adquirir els coneixements necessaris per desenvolupar les tasques d'assessorament en l'àmbit tributari així com millorar i actualitzar els seus coneixements i garantir la seva compentència.

 

CONTINGUTS

1.- Impost sobre successions i donacions i Impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentals i Impostos Municipals.

2.- Planificació Inspecció fiscal.

3.- Actuacions i procediment d'Inspecció Fiscal.

4.- Fiscalitat IVA.

5.- Novetats fiscal. Aspectes a tenir en compte en el tancament de l'exercici.

6.- Prevenció de Blanqueig de Capital.

 

 clicar per veure els continguts del curs.

 

Esperant que sigui del vostre interès, rebeu una forta abraçada.

Francisco José García Martín.
Director Escola Pràctica Professional.

Para inscribirse en este curso, ha de clicar aquí.

--> /* */