ÁREA PRIVADA

CURS SUBVENCIONAT: "INTERMEDIATE ENGLISH CONVERSATION"- FEBRER 2020-

Barcelona a 24/02/2020

 A través del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, el Col·legi de Graduats Socials de Barcelona ha tingut accés a nou curs subvencionat per als nostres col·legiats.  

 

Dades del curs: 
Durada: 
25h. 
Dates:  Del 19 de febrer al 22 d'abril. (Dies 19, 26 de febrer, 4, 11, 18 i 25 de març, 1, 15 i 22 d'abril de 2020).
Horari: 15:15 a 18:15hrs.
Lloc d'impartició: Seu Col·legial(C/Còrsega, 227-229, entlo).
Entrega de formularis d'inscripció: Fins dijous 13 de febrer.
Preu: 0€.  
Poden accedir a aquests curs treballadors adscrits al Règim General i Autònoms.
Curs amb places limitades!!

Docent:
Sr. Michael Robertson.
 
Llicenciat en Història. Professor amb més de deu anys d'experiència en formació d'idiomes.

 


CURS SUBVENCIONAT.  

 

OBJECTIU GENERAL

- Utilitzar l'idioma amb seguretat i flexibilitat receptiva i productiva per poder comunicar-se en situacions quotidianes i menys habituals.

- Poder parlar de temes generals o d'interès personal.

OBJECTIUS ESPECÍFICS

- Comprensió oral.

- Entendre el sentit general: Punts principals i informació específica sobre temes generals, d'actualitat en registre estàndard, de forma clara i a una velocitat mitjana.

- Expressió oral:
Expressar-se adequadament, amb fluïdesa, precisió i correcció en una àmplia gama de situacions i temes, narrant i descrivint experiències, sentiments i fets.

- Transmetre informació, persentant un tema conegut i donant la seva opinió.

- Plantejar un discurs senzill de forma calra i coherent.

  

CONTINGUTS

1. Presentació.

2. Entonació i pronunciació.

3. Vocabulari relacionat amb situancions formals i informals.

4. Expressions freqüents de l'ànglès col·loquial.

5. Diàlegs i debats.

 

Esperant que sigui del vostre interès, rebeu una forta abraçada.

Francisco José Garcia Martín.
Director de l'Escola Pràctica Professional.

Para inscribirse en este curso, ha de clicar aquí.

--> /* */