ÁREA PRIVADA

CURS BONIFICAT PRESENCIAL "MONOGRÀFIC FISCALITAT DEL SALARI: RETRIBUCIONS, INDEMNITZACIONS, IRPF I RENDIMENTS DE TREBALL"- FEBRER 2020-

Barcelona a 23/02/2020

Estimats companys i companyes,

En el marc del sistema bonificat de formació contínua, el Col·legi de Graduats Socials de Barcelona ha organitzat un nou curs sobre MONOGRÀFIC FISCALITAT DEL SALARI: RETRIBUCIONS, INDEMNITZACIONS, IRPF I RENDIMENTS DE TREBALL.

 

Dades del curs:
Durada:
 6 hores.
Dates: 17 i 20 de febrer de 2020.
Horari: 15:15 a 18:15hrs. 
Lloc d'impartició: Seu Col.legial (C/Còrsega, 227-229, entlo).
Entrega de formularis d'inscripció: Fins Dilluns 10 de febrer.
Preu: 150€
Preu col.legiats i col.laboradors: 125 €
El preu inclou la gestió de la bonificació del curs a través de la Fundació Tripartita. Les empreses que apuntin als seus treballadors/es en règim general podran recuperar  parcialment l'import del curs (si tenen crèdit disponible) a través del pagament de les quotes de la seguretat social.

Docent:

Sra. Irene Casin.
Cap del Servei d'Informació i Assistència Tributària de la AEAT de Catalunya. Llicenciada en Dret.

 

Programa del curs:

 

OBJECTIU GENERAL 

El curs pretén analitzar el tractament fiscal de les qüestions salarials i indemnitzatòries, coneixent la tributació de les diferents modalitats de retribució, incloent els sistemes de Previsió Social, així com l'anàlisi del càlcul de l'IRPF i obligacions i incidències en els rendiments de treball.

  
CONTINGUTS

1.- Fiscalitat del Salari.

- Retribució/Retribució variable.

- Percepcions No salarials.

- Indemnitzacions derivades de contracte de treball.

- Supòsits Especials.

- Endarreriments.

- Bestretes.

- Préstecs.

- Primes.

- Fiscalitat sobre els incentius basats en accions.

2.- IRPF/Rendiments de Treball.

- Aproximació general a l'impost de la renda.

- Determinació del rendiment net del treball (sous i salaris).

- Retencions i ingressos a compte.

3.- Aspectes regulats a la Reforma fiscal i RD 633/2015/RD Llei 9/2015, de 10 de juliol.

- Indemnització per acomiadament.

- Retribució en espècie:

Lliurament gratuït d'accions o participacions.

Plus transport i Distància.

Rendiments irregulars.

- Altres qüestions.


 

 L’import del curs es carregarà a l’inici d’aquest en el número de compte del col.legiat. En el cas que s'anul·lés la plaça en les 48 hores anteriors a l'inici del curs, es carregarà el 50% de l'import.

Esperant que sigui del vostre interès, rebeu una forta abraçada.

Francisco José Garcia Martin.
Director de l'Escola Pràctica Professional.

Para inscribirse en este curso, ha de clicar aquí.

--> /* */