ÁREA PRIVADA

CURS BONIFICAT GIRONA "MALALTIA I DISCAPACITAT COM A POSSIBLES CAUSES D'ACOMIADAMENT"(Inclou anàlisi de la recent STC 17-10-2019 que avala l'acomiadament per absentisme) - FEBRER 2020-

Barcelona a 05/08/2020

Estimats companys i companyes,

En el marc del sistema bonificat de formació contínua, el Col·legi de Graduats Socials de Barcelona ha organitzat un nou curs sobre MALALTIA I DISCAPACITAT COM A POSSIBLES CAUSES D'ACOMIADAMENT. (Inclou anàlisi de la recent STC 17-10-2019 que avala l'acomiadament per absentisme).

Dades del curs:
Durada:
 3 hores.
Dates: 21 de febrer de 2020.
Horari:  9:30 a 12:30hrs. 
Lloc d'impartició: Delegació Girona. (C/Tomàs Mieres, 5a Girona).
Entrega de formularis d'inscripció: Fins Divendres 14 de febrer.
Preu: 60 €
Preu col.legiats i col.laboradors: 50€
El preu inclou la gestió de la bonificació del curs a través de la Fundació Tripartita. Les empreses que apuntin als seus treballadors/es en règim general podran recuperar  parcialment l'import del curs (si tenen crèdit disponible) a través del pagament de les quotes de la seguretat social.

Docent:

Sr. Miquel Falguera
Magistrat de la Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 

 

Programa del curs:

 

OBJECTIU GENERAL 

El curs pretén analitzar les diferents situacions que poden crear problemes hermenèutics en relació a l'acomiadament i el seu marc jurídic i contractual en el cas de persones malaltes, incapacitades i discapacitades. També s'abordarà, els diferents supòsits d'extincions en les descrites situacions, estudiant l'evolució de la doctrina del Tribunal Suprem i del TJUE, en especial pel que fa a les conseqüències del darrer pronunciament d'aquest òrgan jurisdiccional comunitari en l'assumpte Daouidi, així com la problemàtica en el cas d'acomiadaments objectius, després de la ST JUE Ruiz Conejero i la recent STC de 17 d'octubre.

  
CONTINGUTS

1.- Malaltia, incapacitat i discapacitat.

- Malaltia.
- Incapacitat temporal.
- Incapacitat permanent.
- Discapacitat.

2.- L'extinció del contracte de les persones malates, incapacitades o amb discapacitat.

- El Conveni 158 OIT.
- La problemàtica de fons i el nostre model d'acomiadament.
- L'acomiadament de la persona malalta, incapacitada o amb discapacitat.
*Evolució de la doctrina del TS i TC.
*Evolució de la doctrinadel TJUE.
*STJE 01.12.2016 (assumpte C-395/15, Daouidi) i els seus efectes en la doctrina judicial.

- Extincions per causes objectives.
*Ineptitud sobrevinguda.
*Falta d'adaptació als canvis tècnics.

- Acomiadaments col·lectius.
*Absentisme:
Mar legal vigent i problemàtica de fons.
STJUE 18.01.2018 (assumpte C-270/16, Ruiz Conejero).

3.- Anàlisi de la recent Sentència del Ple del TC, 17-10-19, que avala l'extinció d'un contracte laboral per causes objectives si hi ha faltes d'assistència justificades encara que siguin intermitents. 

 

L’import del curs es carregarà a l’inici d’aquest en el número de compte del col.legiat. En el cas que s'anul·lés la plaça en les 48 hores anteriors a l'inici del curs, es carregarà el 50% de l'import.

Esperant que sigui del vostre interès, rebeu una forta abraçada.

Santiago Gutiérrez  
Delegada Girona.

Para inscribirse en este curso, ha de clicar aquí.

--> /* */