ÁREA PRIVADA

CURS SUBVENCIONAT: "CURS ESPECIALITZACIÓ PRÀCTICA PROCESSAL LABORAL NIVELL I - NIVELL II"- FEBRER 2020-

Barcelona a 24/02/2020

 A través del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, el Col·legi de Graduats Socials de Barcelona ha tingut accés a nou curs subvencionat per als nostres col·legiats.  

 

Dades del curs: 
ESPECIALITZACIÓ PRÀCTICA PROCESSAL LABORAL NIVELL I
Durada: 
44 hrs. 
Dates:  Divendres 14 de febrer al 24 d'abril de 2020.  (Dimecres 22 d'abril de 16 a 20hrs)
Horari: 16 a 20hrs.

ESPECIALITZACIÓ PRÀCTICA PROCESSAL LABORAL NIVELL II
Durada: 36 hrs
Dates: Divendres 8 de maig al 3 de juliol de 2020.
Horari: 16 a 20hrs.


Lloc d'impartició: Seu Col.legial (C/Còrsega, 227-229, entlo).
Entrega de formularis d'inscripció: Fins dijous 6 de febrer.
Preu: 0€.  
Poden accedir a aquets curs treballadors adscrits al Règim General i Autònoms.
Curs amb places limitades!!

Docents:

Sr. Miquel Falguera.

Magistrat de la Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.  

Sr. Jaume González.
Magistrat del Jutjat Social 30 de Barcelona.

Sr. Enrique Labordeta.
Lletrat de l'Administració de Justícia del Jutjat Social 12 de Barcelona.

Sr. David Martínez.
Graduat Social. Assessor d'empreses i consultor.

Sr. Daniel Martínez.
Magistrat del Jutjat Social 4 de Barcelona.

Sr. Fernando Salinas.
Ex magistrat del Tribunal Suprem. Ex vicepresident del CGPJ.

Sr. Julio Amador.
Graduat Social i President de la Comissió d'Orientació Jurídica i Justícia Gratuita del CGSB. Vicepresident del CGSB.

Sra. Mª Rosa Blanch.
Lletrada de l'Administració de Justícia del Jutjat Social 30 de Barcelona.

Sr. Jordi Estalella.
Llicenciat en Dret. Professor de la Universitat Oberta de Catalunya en Habilitats Processals. Autor de diferents publicacions.

Sra. Pilar Sardà.
Llicenciada en Dret. Diplomada en Art Dramàtic. Consultora en Comunicació.

Sra. Estefania Navarro.
Advocada.

 


CURS ESPECIALITZACIÓ PRÀCTICA PROCESSAL LABORAL NIVELL I.   


OBJECTIU GENERAL 

Aquesta acció formativa forma part d'un itinerari formatiu compost per dos cursos d'especialització en dret processal laboral. Aquest primer itinerari pretén oferir formació específica per desenvolupar la pràctica processal necessària quant a l'elaboració, confecció i tramitació de demandes i recursos en l'àmbit processal i sol·licituds d'impugnació d'actes administratius.

OBJECTIUS ESPECÍFICS

- Donar a conèixer i analitzar la pràctica judicial amb especial referència en la demanda i l'acte del judici.
- Conèixer els principis bàsics i els denominats principals del procés i deures processals.
- Conèixer la preparació i presentació de les demandas, analitzant els diferents requisits i característiques com a acte inicial de l'actuació en un procés judicial laboral.
- Conèixer aspectes teòrics i pràctics de les modalitats processals especials més habituals en la jurisdicció social.

 

CONTINGUTS

1.- La Jurisdicció Social.

2.- Les actuacions processals.

3.- Del procés ordinari. Actuacions processals.

4.- Procediments especials.

5.- Procés ordinari. Pràctic de redacció d'una demanda en el procés laboral.

6.- Procediments especials. Pràctic dels diferents procediments especials amb especial incidència en l'extinció del contracte de treball.

7.- Mitjans d'impugnació.

 

CURS ESPECIALITZACIÓ PRÀCTICA PROCESSAL LABORAL NIVELL II

 

OBJECTIU GENERAL
 

Aquesta acció formativa forma part d'un itinerari formatiu compost per dos cursos d'especialització en dret processal laboral. Aquest segon itinerari pretén oferir formació en diferents aspectes complementaris de la pràctica processal laboral que permetin desenvolupar l'actuació professional en aquest àmbit.

OBJECTIU ESPECÍFICS

- Analitzar la pràctica judicial amb especial incidència en aquells aspectes pràctics que permetran a l'alumne simular en una segona part "in situ", les incidències d'una vista judicial.
- Analitzar des d'un punt de vista pràctic, la quitança, la indemnització i els salaris de tramitació vinculats amb l'extinció de contracte.
- Conèxer els danys derivats de contingència professional en l'ordre social de la jurisdicció.
- Abordar els problemes pràctics que es susciten en el procés d'execució laboral, explorant solucions legals en els diferents incidències.
- Facilitar als participants habilitats associades a la comunicació i coneixements pràctics de tècniques d'expressió oral que permetin ser més eficients en les seves intervencions davant els jutjat.


CONTINGUTS

1.- Execució de sentències.

2.- Quitança, Indemnització i Salaris de tramitació.

3.- Reclamació per danys i perjudicis derivat d'un accident de treball o malaltia professional.

4.- Sessió pràctica sobre les negociacions en els processos judicials socials.

5.- Tècniques d'expressió oral en jutjats.

6.- Taller pràctic: Simulació d'actuació davant els Tribunals Laborals.

 

Clicar AQUÍ per veure els continguts del curs més detallats.

 

Esperant que sigui del vostre interès, rebeu una forta abraçada.

Francisco Jose Garcia Martín
Director de l' Escola Pràctica Professional.

Para inscribirse en este curso, ha de clicar aquí.

--> /* */