ÁREA PRIVADA

CURS SUBVENCIONAT GIRONA: "NÒMINES I SEGURETAT SOCIAL I"- MARÇ 2020-

Barcelona a 24/02/2020

 A través del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, el Col·legi de Graduats Socials de Barcelona ha tingut accés a nou curs subvencionat per als nostres col·legiats.  

 

Dades del curs: 
Durada: 
30h. 
Dates:  Del 2 al 20 de març 2020. (Dies 2, 6, 9, 12, 19 i 20 de març de 2020).
Horari: 9 a 14hrs.
Lloc d'impartició: Delegació Girona (Tomàs Mieres, 5a de Girona).
Entrega de formularis d'inscripció: Fins dilluns 24 de febrer.
Preu: 0€.  
Poden accedir a aquests curs treballadors adscrits al Règim General i Autònoms.
Curs amb places limitades!!

Docent:
Sr. David Martínez.
 
Graduat Social. Assessor d'empreses i consultor.

 


CURS SUBVENCIONAT.  

 

OBJECTIU GENERAL

L'acció formativa, té com a objectiu desenvolupar els processos i efectuar la gestió administrativa de personal oferint els coneixements teòrics i pràctics per la confecció dels rebuts de salaris i assegurances socials, així com les obligacions empresarials en matèria de cotització i gestió recaptadora.

  

CONTINGUTS

1. El contracte de treball
1.1. Definició.
1.2. Objecte i característiques.
1.3. Requisits.

2. Afiliació a la seguretat social. Altes i baixes.
2.1. Butlletins de cotització. TC1 i TC2.
2.2. Elaboració i contingut.

3. Rebut de salaris.
3.1. El salari.
3.2. Salari i la seva regulació legal.
3.3. El full de salari com a element de prova.
3.4. El model oficial de full de salari i els seus apartats.

4. Nòmines.
4.1. L'elaboració de la nòmina bàsica.
4.2. Les hores extres, la incapacitat temporal i l'accident de treball i el seu reflex a la nòmina.
4.3. Liquidacions i indemnitzacions en diferents supòsits.

5. Cotització a la Seguretat Social.
5.1. Les cotitzacions a la Seguretat Social i la seva importància.
5.2. El càlcul de les bases de cotització.
5.3. L'aportació de l'empresa a la Seguretat Social i el model oficial de nòmina.
5.4. Els documents de cotització a la Seguretat Social.

 

Esperant que sigui del vostre interès, rebeu una forta abraçada.

Santiago Gutiérrez.
Delegat Girona.

Para inscribirse en este curso, ha de clicar aquí.

--> /* */