ÁREA PRIVADA

CURS SUBVENCIONAT. AULA VIRTUAL: "GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS"- FEBRER 2021-

Barcelona a 09/03/2021

 A través del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, el Col·legi de Graduats Socials de Barcelona ha tingut accés a nou curs subvencionat per als nostres col·legiats.  

 

Dades del curs: 
Durada: 
60h. (48 hores sessions videoconferència i 12 hores treball individual)
Dates:  Del 2 de febrer al 11 de març. (Dies 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23 i 25 de febrer i 2, 4, 9 i 11 de març de 2021).
Horari: 9 a 13hrs.
Aula Virtual. Funcionament: Cada alumne rebrà el dia anterior a l'inici del curs, un mail amb les claus d'accés i el link de la plataforma virtual. Dins de la plataforma accedireu a les sessions de videoconferència programades, que es realitzaran els dies indicats de forma sincrona. També tindreu disponible el material didàctic del curs per poder-vos-ho descarregar.
Entrega de formularis d'inscripció: Fins dimecres 27 de gener.
Preu: 0€.  
Poden accedir a aquests curs treballadors adscrits al Règim General i Autònoms.

Docents:
Sr. Àngel Buxó.
 
Graduat Social. Directiu de Recursos Humans. Membre del Tribunal Laboral de Catalunya.

Sr. Jordi Pagès.
Llicenciat en Psicologia. Coach i consultor de RRHH en l'àmbit de desenvolupament de persones, equips i organitzacions.

 


CURS SUBVENCIONAT.  

 

OBJECTIU GENERAL

Adquirir i desenvolupar els coneixements, habilitats i aptituds necessaries per satisfer les exigències de gestió i direcció de RRHH en qualsevol tipus d'organització.

OBJECTIUS ESPECÍFICS:

Aplicar habilitats i socials en processos de gestió de recursos humans.

Identificar els processos adequats per gestionar de manera eficient els recursos humans d'una organització.

Conèixer la política en matèria de retribució.

Identificar les principals contingències que poden produir-se en matèria de seguretat, realcionant-les amb les mesures de seguretat aplicables.

Adquirir els coneixements i habilitats específiques per dur a terme la gestió de la formació.

Conèixer la legislació que regeix a l'organització.

  

CONTINGUTS

1. Direcció estratègica dels RRHH.

2. Planificació, reclutament, selecció i integració.

3. Política de retribució.

4. Prevenció de riscos laborals.

5. Gestió de la formació.

6. Legislació laboral.

 

Esperant que sigui del vostre interès, rebeu una forta abraçada.

Francisco José Garcia Martín.
Director de l'Escola Pràctica Professional.

Para inscribirse en este curso, ha de clicar aquí.

--> /* */