ÁREA PRIVADA

CURS SUBVENCIONAT: "GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS"- MARÇ 2020-

Barcelona a 23/02/2020

 A través del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, el Col·legi de Graduats Socials de Barcelona ha tingut accés a nou curs subvencionat per als nostres col·legiats.  

 

Dades del curs: 
Durada: 
60h. 
Dates:  Del 10 de març al 23 d'abril. (Dies 10, 12, 17, 19, 24, 26, 31 de març i 2, 14, 16, 21 i 23 d'abril de 2020).
Horari: 9 a 14hrs.
Lloc d'impartició: Seu Col·legial(C/Còrsega, 227-229, entlo).
Entrega de formularis d'inscripció: Fins dimarts 3 de març.
Preu: 0€.  
Poden accedir a aquests curs treballadors adscrits al Règim General i Autònoms.
Curs amb places limitades!!

Docents:
Sr. Àngel Buxó.
 
Graduat Social. Directiu de Recursos Humans. Membre del Tribunal Laboral de Catalunya.

Sr. Jordi Pagès.
Llicenciat en Psicologia. Coach i consultor de RRHH en l'àmbit de desenvolupament de persones, equips i organitzacions.

 


CURS SUBVENCIONAT.  

 

OBJECTIU GENERAL

Adquiirir i desenvolupar els coneixements, habilitats i aptituds necessaries per satifer les exigències de gestió i direcció de RRHH en qualsevol tipus d'organització.

OBJECTIUS ESPECÍFICS:

Aplicar habilitats i socials en processos de gestió de recursos humans.

Identificar els processos adequats per gestionar de manera eficient els recursos humans d'una organització.

Conèixer la política en matèria de retribució.

Identificar les principals contingències qeu poden produir-se en matèria de seguretat, realcionant-les amb les mesures de seguretat aplicables.

Adquirir els coneixements i habilitats específiques per dur a terme la gestió de la formació.

Conèixer la legislació que regeix a l'organització.

  

CONTINGUTS

1. Direcció estratègica dels RRHH.

2. Planificació, reclutament, selecció i integració.

3. Política de retribució.

4. Prevenció de riscos laborals.

5. Gestió de la formació.

6. Legislació laboral.

 

Esperant que sigui del vostre interès, rebeu una forta abraçada.

Francisco José Garcia Martín.
Director de l'Escola Pràctica Professional.

Para inscribirse en este curso, ha de clicar aquí.

--> /* */