ÁREA PRIVADA

CURS BONIFICAT AULA VIRTUAL "DECLARACIÓ DE LA RENDA 2019-2020. ASPECTES A TENIR EN COMPTE"- MAIG 2020-

Barcelona a 21/04/2021

AULA VIRTUAL

Estimats companys i companyes,

En el marc del sistema bonificat de formació contínua, el Col·legi de Graduats Socials de Barcelona ha organitzat un nou curs sobre DECLARACIÓ DE LA RENDA 2019-2020. ASPECTES A TENIR EN COMPTE.

 

 **IMPORTANT:  Les empreses que bonifiquin i encomanin l'organització de la formació a la nostra entitat , han de complir amb el requisit establert en l'article 2 de la Resolució de 15 d'Abril de 2020 del Servei Públic d'Ocupació Estatal  per a poder participar en  programes formatius en la modalitat d'Aula Virtual i  i ser beneficiàries del crèdit de formació amb els mateixos mòduls econòmics que la formació presencial. Per a empreses participants, es requereix  el manteniment, almenys, de la plantilla mitjana dels últims 6 mesos anteriors a la declaració de l'estat d'alarma (període de setembre de 2019 a febrer de 2020), durant el període d'execució de les accions formatives sobre les quals s'hagi aplicat les mesures d'utilització de l'aula virtual en formació presencial. Es  considerarà com a període d'execució el transcorregut des del moment d'inici de l'aplicació de les mesures fins que finalitzi l'última acció formativa a la que s'apliquen. A aquest efecte es computaran com a plantilla les persones treballadores que hagin estat afectades per expedients temporals de regulació d'ocupació ( ERTO) .Quan no és compleixin les condicions establertes per la normativa, és minorarà la bonificació aplicada.

 

Dades del curs:
Durada:
 3 hores.
Dates: 3 i 4  de juny de 2020.
Horari: 16 a 17:30hrs. 
Aula Virtual. Funcionament: Cada alumne rebrà el dia anterior a l'inici del curs, un mail amb les claus d'accés i el link de la plataforma virtual. Dins de la plataforma accedireu a les sessions de videoconferència programades, que es realitzaran els dies indicats de forma síncrona. També tindreu disponible el materia didàctic del curs per poder-vos-ho descarregar.
Entrega de formularis d'inscripció: Fins Divendres 29 de maig.
Preu: 90€
Preu col.legiats i col.laboradors: 50 €
El preu inclou la gestió de la bonificació del curs a través de la Fundació Tripartita. Les empreses que apuntin als seus treballadors/es en règim general podran recuperar  parcialment l'import del curs (si tenen crèdit disponible) a través del pagament de les quotes de la seguretat social.

Docent:

Sra. Irene Casin.
Cap del Servei d'Informació i Assistència Tributària de la AEAT de Catalunya. Llicenciada en Dret.

 

Programa del curs:

 

OBJECTIU GENERAL 

En el curs s'analitzaran les qüestions més rellevants de la declaració de la renda de l'exercici 2019, així com els criteris administratius aplicables.

  
CONTINGUTS

1. Qüestions generals:
- Supòsits d'exempció i no subjecció.
- Criteris d'imputació.

2. Fet imposable:
- Rendiments del treball personal.
- Rendiments del capital mobiliari i immobiliari. Imputació de rendes.
- Guanys i pèrdues patrimonials.

3. Reduccions:
- Aportació a sistemes de previsió social.

4. Determinació de bases:

5. Deduccions:
- Habitatge.
- Donatius.
- Maternitat.
- Altres deduccions.

6. Gestió de l'impost:
- Obligació de declarar.
- Terminis i maneres de presentació.
- Renda Web.


 

 L’import del curs es carregarà a l’inici d’aquest en el número de compte del col.legiat. En el cas que s'anul·lés la plaça en les 48 hores anteriors a l'inici del curs, es carregarà el 50% de l'import.

Esperant que sigui del vostre interès, rebeu una forta abraçada.

Francisco José Garcia Martin.
Director de l'Escola Pràctica Professional.

Para inscribirse en este curso, ha de clicar aquí.

--> /* */