ÁREA PRIVADA

CURS BONIFICAT AULA VIRTUAL "ASPECTES LABORALS: DESPLAÇAMENT DE TREBALLADORS EN EL MARC D'UNA PRESTACIÓ DE SERVEIS TRANSNACIONAL"- JUNY 2020-

Barcelona a 14/05/2021

AULA VIRTUAL

 

 

 

Estimats companys i companyes,

En el marc del sistema bonificat de formació contínua, el Col·legi de Graduats Socials de Barcelona ha organitzat un nou curs sobre ASPECTES LABORALS: DESPLAÇAMENT DE TREBALLADORS EN EL MARC D'UNA PRESTACIÓ DE SERVEIS TRANSNACIONAL.

  

**IMPORTANT:  Les empreses que bonifiquin i encomanin l'organització de la formació a la nostra entitat , han de complir amb el requisit establert en l'article 2 de la Resolució de 15 d'Abril de 2020 del Servei Públic d'Ocupació Estatal  per a poder participar en  programes formatius en la modalitat d'Aula Virtual i  i ser beneficiàries del crèdit de formació amb els mateixos mòduls econòmics que la formació presencial. Per a empreses participants, es requereix  el manteniment, almenys, de la plantilla mitjana dels últims 6 mesos anteriors a la declaració de l'estat d'alarma (període de setembre de 2019 a febrer de 2020), durant el període d'execució de les accions formatives sobre les quals s'hagi aplicat les mesures d'utilització de l'aula virtual en formació presencial. Es  considerarà com a període d'execució el transcorregut des del moment d'inici de l'aplicació de les mesures fins que finalitzi l'última acció formativa a la que s'apliquen. A aquest efecte es computaran com a plantilla les persones treballadores que hagin estat afectades per expedients temporals de regulació d'ocupació ( ERTO) .Quan no és compleixin les condicions establertes per la normativa, és minorarà la bonificació aplicada.

 

Dades del curs:
Durada:
 6 hores.
Dates: 29 i 30 de juny de 2020.
Horari: 15:30 a 18:30hrs. 
Aula Virtual. Funcionament: Cada alumne rebrà el dia anterior a l'inici del curs, un mail amb les claus d'accés i el link de la plataforma virtual. Dins de la plataforma accedireu a les sessions de videoconferència programades, que es realitzaran els dies indicats de forma sincrona. També tindreu disponible el material didàctic del curs per poder-vos-ho descarregar.
Entrega de formularis d'inscripció: Fins dimarts 23 de juny.
Preu: 170€
Preu col.legiats i col.laboradors: 120 €
El preu inclou la gestió de la bonificació del curs a través de la Fundació Tripartita. Les empreses que apuntin als seus treballadors/es en règim general podran recuperar  parcialment l'import del curs (si tenen crèdit disponible) a través del pagament de les quotes de la seguretat social.

Docent:

Sra. Claudia Casajuana.
Membre del Cos Superior d'Inspectors de Treball de Catalunya. Llicenciada en Dret.

 

Programa del curs:

 

OBJECTIU GENERAL 

El curs pretén analitzar la Directiva 2018/957 en matèria de desplaçament de treballadors en el marc d'una prestació de serveis transnacional. Diferenciar entre desplaçaments inclosos en l'àmbit d'aplicació de les Directives comunitàries i els supòsits de frau o falsos desplaçaments. Determinar en cada cas quina és la legislació laboral i el règim de Seguretat Social aplicable als treballadors desplaçats; saber quines obligacions tenen les empreses que desplacen als seus treballadors abans i durant el desplaçament i els tràmits que ha de realitzar; i conèixer les responsabilitats de diferent índole en què poden incórrer, inclòs en el cas de subcontractació i empreses de treball temporal. Actuacions de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

  
CONTINGUTS

1. Marc jurídic aplicable als treballadors desplaçats en el marc d'una prestació de serveis transnacional.

2. La Directiva 2018/957. Aspectes pràctics.

3. Delimitació dels supòsits de prestació transnacional de serveis i del concepte de treballador desplaçat.

4. Obligacions empresarials de comunicació i drets mínims dels treballadors desplaçats a Espanya. Novetats introduïdes  per la Directiva 2018/957.

5. La Seguretat Social dels treballadors desplaçats. Últims pronunciaments del TJUE.

6. Prevenció de riscos laborals i recàrrec de prestacions econòmiques a la Seguretat Social.

7. Desplaçament de treballadors efectuat per empreses establertes a Espanya. Legislació aplicable i tràmits administratius. Condicions de treball mínimes dels treballadors desplaçats a l'estranger.

 

L’import del curs es carregarà a l’inici d’aquest en el número de compte del col.legiat. En el cas que s'anul·lés la plaça en les 48 hores anteriors a l'inici del curs, es carregarà el 50% de l'import.

Esperant que sigui del vostre interès, rebeu una forta abraçada.

Francisco José Garcia Martin.
Director de l'Escola Pràctica Professional.

Para inscribirse en este curso, ha de clicar aquí.

--> /* */