ÁREA PRIVADA

CURS BONIFICAT AULA VIRTUAL "ESTRANGERIA NORMATIVA, PROCEDIMENTS I SERVEIS TELEMÀTICS RELACIONATS AMB COVID-19"- JULIOL 2020-

Barcelona a 04/07/2020

AULA VIRTUAL

 

 

Estimats companys i companyes,

En el marc del sistema bonificat de formació contínua, el Col·legi de Graduats Socials de Barcelona ha organitzat un nou curs sobre ESTRANGERIA NORMATIVA, PROCEDIMENTS I SERVEIS TELEMÀTICS RELACIONATS AMB COVID-19.

  **IMPORTANT:  Les empreses que bonifiquin i encomanin l'organització de la formació a la nostra entitat , han de complir amb el requisit establert en l'article 2 de la Resolució de 15 d'Abril de 2020 del Servei Públic d'Ocupació Estatal  per a poder participar en  programes formatius en la modalitat d'Aula Virtual i  i ser beneficiàries del crèdit de formació amb els mateixos mòduls econòmics que la formació presencial. Per a empreses participants, es requereix  el manteniment, almenys, de la plantilla mitjana dels últims 6 mesos anteriors a la declaració de l'estat d'alarma (període de setembre de 2019 a febrer de 2020), durant el període d'execució de les accions formatives sobre les quals s'hagi aplicat les mesures d'utilització de l'aula virtual en formació presencial. Es  considerarà com a període d'execució el transcorregut des del moment d'inici de l'aplicació de les mesures fins que finalitzi l'última acció formativa a la que s'apliquen. A aquest efecte es computaran com a plantilla les persones treballadores que hagin estat afectades per expedients temporals de regulació d'ocupació ( ERTO) .Quan no és compleixin les condicions establertes per la normativa, és minorarà la bonificació aplicada.

 

Dades del curs:
Durada:
 6 hores.
Dates: 13 i 15 de juliol de 2020.
Horari: 16 a 19hrs. 
Aula Virtual. Funcionament: Cada alumne rebrà el dia anterior a l'inici del curs, un mail amb les claus d'accés i el link de la plataforma virtual. Dins de la plataforma accedireu a les sessions de videoconferència programades, que es realitzaran els dies indicats de forma sincrona. També tindreu disponible el material didàctic del curs per poder-vos-ho descarregar.
Entrega de formularis d'inscripció: Fins dimecres 8 de juliol.
Preu: 170€
Preu col.legiats i col.laboradors: 120 €
El preu inclou la gestió de la bonificació del curs a través de la Fundació Tripartita. Les empreses que apuntin als seus treballadors/es en règim general podran recuperar  parcialment l'import del curs (si tenen crèdit disponible) a través del pagament de les quotes de la seguretat social.

Docent:

Sr. Carles Martin.
Cap de Negociat d'Informació de l'Oficina d'Estrageria de Barcelona.

Programa del curs:

 

OBJECTIU GENERAL 

El curs pretén oferir actualització de coneixements teòrics i pràctics en matèria d'Estrangeria, en relació amb les novetats introduïdes arran de la declaració de l'estat d'alarma: nous procediments, suspensió i represa de terminis, validesa de les autoritzacons, etc..., perquè els participants puguin actualitzar els seus coneixements.

  
CONTINGUTS

1. RD 463/2020, de 14 de març, i declaració de l'estat d'alarma.

- Aspectes clau: suspensió de termes i interrupció de terminis per la tramitació de procediments administratius. Suspensió de terminis de prescripció i caducitat.

- Comentaris sobre mesures extraordinàries en l'àmbit del personal sanitari i dels treballs agrícoles.

2. Ordre SND/421/2020, de 18 de maig: mesures relatives a la pròrroga de les autoritzacions d'estada i residència.

- Pròrroga automàtica de les autoritzacions, les TIES, els visats, i les estades. Còmput de els absències.

- Amb efectes des de l'1 de juny, es reprenen o reinicien els terminis administratius suspesos.

- Amb efectes des del 4 de juny, s'alça la suspensió dels terminis de prescripció i caducitat de drets i accions.

- Validesa de les autoritzacions i còmput de terminis per presentació de sol·licituds de renovacions i pròrrogues.

- Cas especial: terminis per la presentació de recursos (D.A.8a del Reial Decret-llei 11/2020, de 31 de març).

3. Novetats en l'àmbit policial:

- Instrucció 9/2020 de la Comissaria General d'Estrageria i Fronteres: Mesures relatives a la pròrroga de la vigència de documents expedits per la policia (cèdules d'inscripció,cartes d'invitació, resguards de sol·licitud de protecció internacional, targeta vermella, documents de viatge, etc...).

- Expedició de TIES: Nou format de la TIE (Ofici de la Divisió de documentació de la policia de 18 de maig de 2020).

4. Procediments de presentació de sol·licituds arran de l'estat d'alarma: tramitació electrònica, i novetats a la plataforma MERCURIO.

5. Instruccions del MITRAMISS per la flexibilització de requisits en la tramitació de sol·licituds:

-Instrucció 4/2020: mitjans econòmics en reagrupament familiar.

-Instrucció 5/2020: renovacions.

-Instrucció 6/2020: arrelament social.

 

Funcionament Aula Virtual, cada alumne rebrà el dia anterior a l'inici del curs un mail amb un link per poder entrar a la formació. A la plataforma pudeu descarregar el material didàctic del curs.
 

 L’import del curs es carregarà a l’inici d’aquest en el número de compte del col.legiat. En el cas que s'anul·lés la plaça en les 48 hores anteriors a l'inici del curs, es carregarà el 50% de l'import.

Esperant que sigui del vostre interès, rebeu una forta abraçada.

Francisco José Garcia Martin.
Director de l'Escola Pràctica Professional.

Para inscribirse en este curso, ha de clicar aquí.

--> /* */