ÁREA PRIVADA

CURS BONIFICAT AULA VIRTUAL "RÈGIM ESPECIAL DE TREBALLADORS AUTÒNOMS, SISTEMA ESPECIAL DEL SERVEI DOMÈSTIC I SISTEMA ESPECIAL AGRARI EN LA SEVA RELACIÓ AMB LA TGSS: REGULACIÓ I MODIFCACIONS NORMATIVES. ENTORN TELEMÀTIC."- SETEMBRE 2020-

Barcelona a 24/11/2020

AULA VIRTUAL

 

 

Estimats companys i companyes,

En el marc del sistema bonificat de formació contínua, el Col·legi de Graduats Socials de Barcelona ha organitzat un nou curs sobre RÈGIM ESPECIAL DE TREBALLADORS AUTÒNOMS, SISTEMA ESPECIAL DEL SERVEI DOMÈSTIC I SISTEMA ESPECIAL AGRARI EN LA SEVA RELACIÓ AMB LA TGSS: REGULACIÓ I MODIFICACIONS NORMATIVES. ENTORN TELEMÀTIC.

  **IMPORTANT:  Les empreses que bonifiquin i encomanin l'organització de la formació a la nostra entitat , han de complir amb el requisit establert en l'article 2 de la Resolució de 15 d'Abril de 2020 del Servei Públic d'Ocupació Estatal  per a poder participar en  programes formatius en la modalitat d'Aula Virtual i  i ser beneficiàries del crèdit de formació amb els mateixos mòduls econòmics que la formació presencial. Per a empreses participants, es requereix  el manteniment, almenys, de la plantilla mitjana dels últims 6 mesos anteriors a la declaració de l'estat d'alarma (període de setembre de 2019 a febrer de 2020), durant el període d'execució de les accions formatives sobre les quals s'hagi aplicat les mesures d'utilització de l'aula virtual en formació presencial. Es  considerarà com a període d'execució el transcorregut des del moment d'inici de l'aplicació de les mesures fins que finalitzi l'última acció formativa a la que s'apliquen. A aquest efecte es computaran com a plantilla les persones treballadores que hagin estat afectades per expedients temporals de regulació d'ocupació ( ERTO) .Quan no és compleixin les condicions establertes per la normativa, és minorarà la bonificació aplicada.

 

Dades del curs:
Durada:
 6 hores.
Dates: 23 i 25 de setembre de 2020.
Horari: 9 a 12hrs. 
Aula Virtual. Funcionament: Cada alumne rebrà el dia anterior a l'inici del curs, un mail amb les claus d'accés i el link de la plataforma virtual. Dins de la plataforma accedireu a les sessions de videoconferència programades, que es realitzaran els dies indicats de forma sincrona. També tindreu disponible el material didàctic del curs per poder-vos-ho descarregar.
Entrega de formularis d'inscripció: Fins dilluns 14 de setembre.
Preu: 170€
Preu col.legiats i col.laboradors: 120 €
El preu inclou la gestió de la bonificació del curs a través de la Fundació Tripartita. Les empreses que apuntin als seus treballadors/es en règim general podran recuperar  parcialment l'import del curs (si tenen crèdit disponible) a través del pagament de les quotes de la seguretat social.

Docent:

Sr. Josep Maria Vargas.
Director de l'Administració Tresoreria General de la Seguretat Social 08/24 TGSS. Professor a la Facultat de Dret de la UB.

Programa del curs:

 

OBJECTIU GENERAL 

Donar a conèixer l'actual marc jurídic d'aquests col·lectius i el seu entorn telemàtic a la seva relació amb la Tresoreria General de la Seguretat Social.

  
CONTINGUTS

CONTINGUTS - RETA.

1) Camp d'aplicació:
Particularitats: edat, habitual i títol lucratiu, personal i directa.
Compatibilitats: compatibilitat general jubilació -RETA jubilació activa, jubilats que mantenen la titularitat del negoci.
Familiars col·laboradors - Enquadrament al RG.
Enquadraments específics: enquadrament de Socis (mercantils, laborals, cooperatives, professionals, etc.)
2) Afiliació, altes i baixes i variacions: especificats. Tramitació d'altes fora de termini. Pèrdua de bonificacions.
3) Cobertures:
Cobertura d'IT CCCC, CCPP, Cessament d'Activitat i FP.
Com afecten diverses activitats a les cobertures.
Canvi d'INSS a mútua.
Canvis de cobertura en situacions sobrevingudes de pluriactivitat.
4) Cotització:
Cotització 2020.
Elecció base inicial i canvis successius.
Bonificacions i reduccions.
5) Col·lectius específics:
Venda ambulant.
SETA
TRADE
6)Procediments:
Tramitació RETA per Sistema RED.
Tramitació RETA a per SEDESS.
Procediment de baixa per actuacions de la URE.
Procediments de baixa per actuacions de la ITSS (CELIN) 3/2020

CONTINGUTS - SEEH
1) Enquadrament: inclusions i exclusions. Col·lectius específics.
2) Formalització de l'enquadrament: CCC, altes, baixes i variacions.
3) Cotització: escala de bases, tipus i bonificacions.


CONTINGUTS - SEA
1) Enquadrament: inclusions i exclusions. Col·lectius específics.
2) Formalització de l'enquadrament: CCC. altes, baixes i variacions.
3) Cotització:
Modalitats: cotització mensula i per jornades reals.
Bases, tipus, reducció de tipus, període transitori.
Alta en inactivitat. Cotització.

  

 L’import del curs es carregarà a l’inici d’aquest en el número de compte del col.legiat. En el cas que s'anul·lés la plaça en les 48 hores anteriors a l'inici del curs, es carregarà el 50% de l'import.

Esperant que sigui del vostre interès, rebeu una forta abraçada.

Francisco José Garcia Martin.
Director de l'Escola Pràctica Professional.

Para inscribirse en este curso, ha de clicar aquí.

--> /* */