ÁREA PRIVADA

CURS BONIFICAT AULA VIRTUAL "OPERATIVA INTRACOMUNITÀRIA I LOCALITZACIÓ DE SERVEIS." (Inclou nova normativa en materia d'operacions intracomunitàries del Reial decret 3/2020 de 4 de febrer). - SETEMBRE 2020-

Barcelona a 05/08/2020

AULA VIRTUAL

 

Estimats companys i companyes,

En el marc del sistema bonificat de formació contínua, el Col·legi de Graduats Socials de Barcelona ha organitzat un nou curs sobre OPERATIVA INTRACOMUNITÀRIA I LOCALITZACIÓ DE SERVEIS. (Inclou nova normativa en matèria d'operacions intracomunitàries del Reial decret 3/2020 de 4 de febrer). 

  **IMPORTANT:  Les empreses que bonifiquin i encomanin l'organització de la formació a la nostra entitat , han de complir amb el requisit establert en l'article 2 de la Resolució de 15 d'Abril de 2020 del Servei Públic d'Ocupació Estatal  per a poder participar en  programes formatius en la modalitat d'Aula Virtual i  i ser beneficiàries del crèdit de formació amb els mateixos mòduls econòmics que la formació presencial. Per a empreses participants, es requereix  el manteniment, almenys, de la plantilla mitjana dels últims 6 mesos anteriors a la declaració de l'estat d'alarma (període de setembre de 2019 a febrer de 2020), durant el període d'execució de les accions formatives sobre les quals s'hagi aplicat les mesures d'utilització de l'aula virtual en formació presencial. Es  considerarà com a període d'execució el transcorregut des del moment d'inici de l'aplicació de les mesures fins que finalitzi l'última acció formativa a la que s'apliquen. A aquest efecte es computaran com a plantilla les persones treballadores que hagin estat afectades per expedients temporals de regulació d'ocupació ( ERTO) .Quan no és compleixin les condicions establertes per la normativa, és minorarà la bonificació aplicada.

 

Dades del curs:
Durada:
6 hores.
Dates: 15 i 17 de setembre de 2020.
Horari: 15:30 a 18:30hrs. 
Aula Virtual. Funcionament: Cada alumne rebrà el dia anterior a l'inici del curs, un mail amb les claus d'accés i el link de la plataforma virtual. Dins de la plataforma accedireu a les sessions de videoconferència programades, que es realitzaran els dies indicats de forma sincrona. També tindreu disponible el material didàctic del curs per poder-vos-ho descarregar.
Entrega de formularis d'inscripció: Fins dijous 10 de setembre.
Preu: 170€
Preu col.legiats i col.laboradors: 120€
El preu inclou la gestió de la bonificació del curs a través de la Fundació Tripartita. Les empreses que apuntin als seus treballadors/es en règim general podran recuperar  parcialment l'import del curs (si tenen crèdit disponible) a través del pagament de les quotes de la seguretat social.

Docent:

Sra. Margarita Martínez-Val.
Inspectora d'Hisenda de l'Estat. Llicenciada en Economia i Dret. Administradora de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària de Granollers.

Programa del curs:

 

OBJECTIU GENERAL 

Aquest curs es focalitzarà a entendre la mecànica de les operacions Comercials a nivell internacional que fan les empreses, des del punt de vista de l'IVA. Es recalcarà l'especial importància que té la nova normativa d'IVA en matèria de requisits formals i materials en les operacions intracomunitàries. Tot el contingut del curs és eminentment pràctic, sense perjudici dels continguts teòrics que han d'impartir-se.

  
CONTINGUTS

1.- Nova normativa en matèria d'operacions intracomunitàries: quick fixes del Reial decret 3/2020 de 4 de febrer.

2.- Lliuraments intracomunitaris: concepte i requisits.

3.- Operacions assimilades als lliuraments intracomunitaris: transfers article 9 de la llei de l'IVA.

4.- Adquisicions intracomunitàries: concepte i requisits.

5.- Exempcions en les adquisicions intracomunitàries: operació triangular.

6.- Règims especials: Vendes a distància, mitjans de transport nous i règim especial aplicable a determinades persones.

7.- Regles de localització de serveis i subjectes passius.

 

Funcionament Aula Virtual, cada alumne rebrà el dia anterior a l'inici del curs un mail amb un link per poder entrar a la formació. A la plataforma pudeu descarregar el material didàctic del curs.
 

 L’import del curs es carregarà a l’inici d’aquest en el número de compte del col.legiat. En el cas que s'anul·lés la plaça en les 48 hores anteriors a l'inici del curs, es carregarà el 50% de l'import.

Esperant que sigui del vostre interès, rebeu una forta abraçada.

Francisco José Garcia Martin.
Director de l'Escola Pràctica Professional.

Para inscribirse en este curso, ha de clicar aquí.

--> /* */