ÁREA PRIVADA

CURS BONIFICAT AULA VIRTUAL "CONTROL JUDICIAL DE L'ACOMIADAMENT COL·LECTIU/ERO I L'ACREDITACIÓ DELS MITJANS DE PROVA, AMB ANÀLISI DE LA PROBLEMÀTICA DERIVADA DE LA LEGISLACIÓ DE LA COVID-19." - SETEMBRE 2020-

Barcelona a 05/08/2020

AULA VIRTUAL

 

Estimats companys i companyes,

En el marc del sistema bonificat de formació contínua, el Col·legi de Graduats Socials de Barcelona ha organitzat un nou curs sobre CONTROL JUDICIAL DE L'ACOMIADAMENT COL·LECTIU/ERO I L'ACREDITACIÓ DELS MITJANS DE PROVA, AMB ANÀLISI DE LA PROBLEMÀTICA DERIVADA DE LA LEGISLACIÓ DE LA COVID-19.

  **IMPORTANT:  Les empreses que bonifiquin i encomanin l'organització de la formació a la nostra entitat , han de complir amb el requisit establert en l'article 2 de la Resolució de 15 d'Abril de 2020 del Servei Públic d'Ocupació Estatal  per a poder participar en  programes formatius en la modalitat d'Aula Virtual i  i ser beneficiàries del crèdit de formació amb els mateixos mòduls econòmics que la formació presencial. Per a empreses participants, es requereix  el manteniment, almenys, de la plantilla mitjana dels últims 6 mesos anteriors a la declaració de l'estat d'alarma (període de setembre de 2019 a febrer de 2020), durant el període d'execució de les accions formatives sobre les quals s'hagi aplicat les mesures d'utilització de l'aula virtual en formació presencial. Es  considerarà com a període d'execució el transcorregut des del moment d'inici de l'aplicació de les mesures fins que finalitzi l'última acció formativa a la que s'apliquen. A aquest efecte es computaran com a plantilla les persones treballadores que hagin estat afectades per expedients temporals de regulació d'ocupació ( ERTO) .Quan no és compleixin les condicions establertes per la normativa, és minorarà la bonificació aplicada.

 

Dades del curs:
Durada:
6 hores.
Dates: 15 i 17 de setembre de 2020.
Horari: 9 a 12hrs. 
Aula Virtual. Funcionament: Cada alumne rebrà el dia anterior a l'inici del curs, un mail amb les claus d'accés i el link de la plataforma virtual. Dins de la plataforma accedireu a les sessions de videoconferència programades, que es realitzaran els dies indicats de forma sincrona. També tindreu disponible el material didàctic del curs per poder-vos-ho descarregar.
Entrega de formularis d'inscripció: Fins dijous 10 de setembre.
Preu: 170€
Preu col.legiats i col.laboradors: 120€
El preu inclou la gestió de la bonificació del curs a través de la Fundació Tripartita. Les empreses que apuntin als seus treballadors/es en règim general podran recuperar  parcialment l'import del curs (si tenen crèdit disponible) a través del pagament de les quotes de la seguretat social.

Docent:

Sr. Miquel Falguera i Baró
Magistrat de la Sala Social del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya.

Programa del curs:

 

OBJECTIU GENERAL 

El curs pretén analitzar aspectes relacionats amb la tramitació i el procediment de l'acomiadament col·lectiu, el control judicial amb l'anàlisi de la causalitat i la seva prova en els acomiadaments econòmics, tècnics, organitzatius i productius.

  
CONTINGUTS

1. CRITERIS DIFERENCIADORS ENTRE ACOMIADAMENTS COL·LECTIUS I ACOMIADAMENTS OBJECTIUS PER CAUSES ECONÒMIQUES, TÈCNIQUES, ORGANITZATIVES O DE LA PRODUCCIÓ.
1.1 El marc legal regulador de la forntera entre l'article 51 i l'article 52 c) TRLET.
1.2 L'àmbit temporal: còmput del termini de noranta dies.
1.3 Quines extincions contractuals són computables?
1.4 Àmbit material de concreció dels límits legals.
1.5 L'àmbit subjectiu.
1.6 L'acomiadament col·lectiu "irregular" i "de fet".

2. EL CONTROL JUDICIAL DELS ACOMIADAMENTS COL·LECTIUS.
2.1 Els judicis concurrents en la qualificació de l'acomiadament col·lectiu.
2.1.1 Criteris generals.
2.1.2 El judici de causalitat.
2.1.2.1 Acomiadaments econìomics.
a) Pèrdues econòmiques.
b) Previsió de pèrdues.
c) Descens de vendes o ingressos.
2.1.2.2 Acomiadaments per circunstàncies tècniques, organtizatives i productives.
2.1.2.3 La valoració de la prova sobre les causes extintives al·legades per l'empresa.
a) La prova dels acomiadaments estrictament econòmics.
b) La prova dels acomiadaments tècnics, organitzatius i productius.
c) Els efectes de l'acord en període de conusltes en el judici de causalitat i les regles de la càrrega de la prova.
d) Els mecanismes específics relatius a la prova contemplats en la LRJS.
2.1.3 El judici de funcionalitat.
2.1.4 El judici d'antijuridicitat.
2.1.5 El judici de constitucionalitat.
2.1.6 La problemàtica de la força major i les vies d'impugnació judicial.
2.2 Altres aspectes processals.

3. Problemàtica de la legislació d'excepció derivada de la COVID-19.
3.1 Compromisos de manteniment de l'ocupació.
3.2 Interdicció d'acomiadaments per causes derivades de la pandèmia.

 

Funcionament Aula Virtual, cada alumne rebrà el dia anterior a l'inici del curs un mail amb un link per poder entrar a la formació. A la plataforma pudeu descarregar el material didàctic del curs.
 

 L’import del curs es carregarà a l’inici d’aquest en el número de compte del col.legiat. En el cas que s'anul·lés la plaça en les 48 hores anteriors a l'inici del curs, es carregarà el 50% de l'import.

Esperant que sigui del vostre interès, rebeu una forta abraçada.

Francisco José Garcia Martin.
Director de l'Escola Pràctica Professional.

Para inscribirse en este curso, ha de clicar aquí.

--> /* */