ÁREA PRIVADA

CURS SUBVENCIONAT: "COMPTABILITAT BÀSICA"- SETEMBRE 2020-

Barcelona a 05/08/2020

 A través del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, el Col·legi de Graduats Socials de Barcelona ha tingut accés a nou curs subvencionat per als nostres col·legiats.  

 

Dades del curs: 
Durada: 
60h. 
Dates:  Del 15 de setembre al 27 d'octubre de 2020. (Dies 15, 17, 22 i 29 de setembre, 1, 6, 8, 13, 15, 20, 22 i 27 d'octubre).
Horari: 9 a 14hrs.
Lloc d'impartició: Seu Col·legial(C/Còrsega, 227-229, entlo).
Entrega de formularis d'inscripció: Fins dimarts 8 de setembre.
Preu: 0€.  
Poden accedir a aquests curs treballadors adscrits al Règim General i Autònoms.
Curs amb places limitades!!
MODALITAT PRESENCIAL

Docent:
Sr. Amadeu Ibarz.
 
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials, per la Universitat de Barcelona. Administrador Concursal.

 


CURS SUBVENCIONAT.  

 

OBJECTIU GENERAL

Nivell inicial de comptabilitat. Aprèn els conceptes i procediments bàsics.

 

  

CONTINGUTS

1. El patrimoni.
1.1. El balanç de situació.
1.2. Informació sobre la gestió.
1.3. Relació entre Balanç de situació i Compte de Pèrdues i Guanys.

2. El procés comptable.
2.1. Els comptes i el Pla General de Comptabilitat.
2.2. Els llibres comptables 2.2.1. Diari.
2.3. Teoria del càrrec i l'abonament.

3. Tractament comptable de les existències.
3.1. La problemàtica dels preus de cost i de vendes.
3.2. Les operacions de compres i vendes.
3.3. La periodificació d'existències.
3.4. El concepte de consum.

4. Tracament comptable de l'IVA.
4.1. L'IVA com a impost sobre el consum final.
4.2. Denifició de l'IVA.
4.3. Meritament de l'IVA.
4.4. Comptabilització de l'IVA.

5. Amortitzacions.
5.1. Concepte i necessitat de l'amortització.
5.2. Comptabilització de les amortitzacions.
5.3. Regulació Fiscal de les amortitzacions.

 

Esperant que sigui del vostre interès, rebeu una forta abraçada.

Francisco José Garcia Martín.
Director de l'Escola Pràctica Professional.

Para inscribirse en este curso, ha de clicar aquí.

--> /* */