ÁREA PRIVADA

CURS BONIFICAT AULA VIRTUAL"EXTERNALITZACIÓ D'ACTIVITATS EMPRESARIALS; AVANTATGES I INCONVENIENTS"- SETEMBRE 2020-

Barcelona a 05/08/2020

AULA VIRTUAL

 

Estimats companys i companyes,

En el marc del sistema bonificat de formació contínua, el Col·legi de Graduats Socials de Barcelona ha organitzat un nou curs sobre EXTERNALITZACIÓ D'ACTIVITATS EMPRESARIALS; AVANTATGES I INCONVENIENTS.

 

 **IMPORTANT:  Les empreses que bonifiquin i encomanin l'organització de la formació a la nostra entitat , han de complir amb el requisit establert en l'article 2 de la Resolució de 15 d'Abril de 2020 del Servei Públic d'Ocupació Estatal  per a poder participar en  programes formatius en la modalitat d'Aula Virtual i  i ser beneficiàries del crèdit de formació amb els mateixos mòduls econòmics que la formació presencial. Per a empreses participants, es requereix  el manteniment, almenys, de la plantilla mitjana dels últims 6 mesos anteriors a la declaració de l'estat d'alarma (període de setembre de 2019 a febrer de 2020), durant el període d'execució de les accions formatives sobre les quals s'hagi aplicat les mesures d'utilització de l'aula virtual en formació presencial. Es  considerarà com a període d'execució el transcorregut des del moment d'inici de l'aplicació de les mesures fins que finalitzi l'última acció formativa a la que s'apliquen. A aquest efecte es computaran com a plantilla les persones treballadores que hagin estat afectades per expedients temporals de regulació d'ocupació ( ERTO) .Quan no és compleixin les condicions establertes per la normativa, és minorarà la bonificació aplicada.

 

Dades del curs:
Durada: 6
hores.
Dates: 21 i 23 de setembre de 2020.
Horari:  9 a 12hrs.
Aula Virtual. Funcionament: Cada alumne rebrà el dia anterior a l'inici del curs, un mail amb les claus d'accés i el link de la plataforma virtual. Dins de la plataforma accedireu a les sessions de videoconferència programades, que es realitzaran els dies indicats de forma sincrona. També tindreu disponible el material didàctic del curs per poder-vos-ho descarregar.
Entrega de formularis d'inscripció: Fins dimecres 16 de setembre.
Preu: 170 €
Preu col.legiats i col.laboradors: 120€
El preu inclou la gestió de la bonificació del curs a través de la Fundació Tripartita. Les empreses que apuntin als seus treballadors/es en règim general podran recuperar  parcialment l'import del curs (si tenen crèdit disponible) a través del pagament de les quotes de la seguretat social.

Docent:

Sr. Juan José Hita
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona. Membre del cos de conciliadors i àrbitres de Tribunal Laboral Catalunya. Professor Associat de Dret del Treball a la Universitat de Barcelona.

 

Programa del curs:

 

OBJECTIU GENERAL 

L'externalització és una pràctica que s'estén a poc a poc entre les empreses, tant per a les grans compayies com per a les mitjanes i petites empreses, i fins i tot per als autònoms. El curs pretén analitzar l'avantatges i inconvenient de l'externalització d'activitats, funcions i serveis com a opcions de millora de la competitivitat i rendibilitat, reducció de costos permetent dedicar tots els esforços en el negoci propi.

  
CONTINGUTS

1. Subcontractació d'activitats (e.g. outsourcing, externalització de serveis).

2. Cessió il·legal de treballadors.

3. Coordinació d'activitat preventiva.

4. Planificació pràctica d'un supòsit d'externalització i resolució de problemàtiques legals que planteja.

 

L’import del curs es carregarà a l’inici d’aquest en el número de compte del col.legiat. En el cas que s'anul·lés la plaça en les 48 hores anteriors a l'inici del curs, es carregarà el 50% de l'import.

Esperant que sigui del vostre interès, rebeu una forta abraçada.

Francisco José Garcia Martín.
Director de l'Escola Pràctica Professional.

Para inscribirse en este curso, ha de clicar aquí.

--> /* */