ÁREA PRIVADA

CURS BONIFICAT AULA VIRTUAL "TRAMITACIÓ TGSS: ERTO I EXONERACIÓ DE QUOTES, ASPECTES A TENIR EN COMPTE"-SETEMBRE 2020-

Barcelona a 30/11/2020

AULA VIRTUAL

 

Estimats companys i companyes,

En el marc del sistema bonificat de formació contínua, el Col·legi de Graduats Socials de Barcelona ha organitzat un nou curs sobre TRAMITACIÓ TGSS: ERTO I EXONERACIÓ DE QUOTES, ASPECTES A TENIR EN COMPTE.

  **IMPORTANT:  Les empreses que bonifiquin i encomanin l'organització de la formació a la nostra entitat , han de complir amb el requisit establert en l'article 2 de la Resolució de 15 d'Abril de 2020 del Servei Públic d'Ocupació Estatal  per a poder participar en  programes formatius en la modalitat d'Aula Virtual i  i ser beneficiàries del crèdit de formació amb els mateixos mòduls econòmics que la formació presencial. Per a empreses participants, es requereix  el manteniment, almenys, de la plantilla mitjana dels últims 6 mesos anteriors a la declaració de l'estat d'alarma (període de setembre de 2019 a febrer de 2020), durant el període d'execució de les accions formatives sobre les quals s'hagi aplicat les mesures d'utilització de l'aula virtual en formació presencial. Es  considerarà com a període d'execució el transcorregut des del moment d'inici de l'aplicació de les mesures fins que finalitzi l'última acció formativa a la que s'apliquen. A aquest efecte es computaran com a plantilla les persones treballadores que hagin estat afectades per expedients temporals de regulació d'ocupació ( ERTO) .Quan no és compleixin les condicions establertes per la normativa, és minorarà la bonificació aplicada.

 

Dades del curs:
Durada:
 8 hores.
Dates: 8 i 10 de setembre de 2020.
Horari: 9:30  a 13:30hrs. 
Aula Virtual. Funcionament: Cada alumne rebrà el dia anterior a l'inici del curs, un mail amb les claus d'accés i el link de la plataforma virtual. Dins de la plataforma accedireu a les sessions de videoconferència programades, que es realitzaran els dies indicats de forma sincrona. També tindreu disponible el material didàctic del curs per poder-vos-ho descarregar.
Entrega de formularis d'inscripció: Fins dimarts 1 de setembre.
Preu: 180€
Preu col.legiats i col.laboradors: 130 €
El preu inclou la gestió de la bonificació del curs a través de la Fundació Tripartita. Les empreses que apuntin als seus treballadors/es en règim general podran recuperar  parcialment l'import del curs (si tenen crèdit disponible) a través del pagament de les quotes de la seguretat social.

Docents:

Sra. Elena Sanz
Cap de negociat del Sistema Red de la Direcció Provincial de la TGSS de Barcelona.

Sr. Jesús Lajarín
Cap de Secció del Sistema Red de la Direcció Provincial de la TGSS de Barcelona.

Programa del curs:

 

OBJECTIU GENERAL 

L'Objectiu del curs és analitzar les principals novetats i aspectes a tenir en compte en les diferents tramitacions realitzades a la TGSS relacionades amb els ERTOS i l'exoneració de quotes amb l'anàlisi dels diferents aspectes necessaris per a la seva correcta tramitació amb la finalitat d'evitar possibles incidències, així com analitzar altres qüestions relacionades amb la TGSS.

  
CONTINGUTS

1.- ERTO i exoneració de quotes. Tràmits necessaris a nivell TGSS.

1.1.- Exoneració de quotes previ a l'aplicació del RD Llei 24/2020 de 27 de juny.

1.2.- Exoneració de quotes. RD Llei 24/2020 de 27 de juny.
1.2.1.- Empreses que segueixen en Força major total.
-Exoneració de quotes.
-Declaració Responsable.
-Identificació dels treballadors.
1.2.2.- Empreses en FM PARCIAL abans del 27/6 o que, estant en FM TOTAL, passin  FM PARCIAL a partir del 01/07.
- Exoneració de quotes.
- Declaració Responsable.
- Identificació dels treballadors.
1.2.3.- Empreses en FM TOTAL a partir de 1/7/2020 per restriccions per rebrots.
- Exoneració de quotes.
- Declaració Responsable.
- Identificació dels treballadors.
1.2.4.- Empreses en ETOP relacionat amb COVID abans del 27/6 o quan s'inicii després de ERTE COVID.
- Exoneració de quotes.
- Declaració Responsable.
- Identificació dels treballadors.

1.3.- Declaració Responsable.
- Necesitat comunicació TGSS per a l'exoneració de quotes.
- Qui, quan i altres consideracions.
- Modificació.
- Comprovació.

1.4.- Exempció RETA. RD 24/2020 de 27 de juny.

2.- Sistema Casia (Coordinacio i atenció suport integral a l'autoritzat RED).
- Com obrir un cas.
- Gestió dels casos.
- Com catalogar els casos.

3.- Gestió d'un Deute.
- Recepció d'aquesta.
- Modificar bases.
- Presentació d'informació i pagament.

4.- Accés a la informació de TGSS.
- On obtenir tota la informació.
- APP.
- Gestió de les dades de contacte.

5.- Solucionar errors SLD.
- Entendre la resposta de TGSS per a solucionar els errors.
- Accés a la informació del fitxer de bases i al Fitxer General d'Afiliació. 


 

 L’import del curs es carregarà a l’inici d’aquest en el número de compte del col.legiat. En el cas que s'anul·lés la plaça en les 48 hores anteriors a l'inici del curs, es ca7 rregarà el 50% de l'import.

Esperant que sigui del vostre interès, rebeu una forta abraçada.

Francisco José Garcia Martin.
Director de l'Escola Pràctica Professional.

Para inscribirse en este curso, ha de clicar aquí.

--> /* */