ÁREA PRIVADA

CURS BONIFICAT AULA VIRTUAL "TELETREBALL: ANÀLISI DEL RD LLEI 28/2020, DE 22 DE SETEMBRE DEL TREBALL A DISTÀNCIA."- OCTUBRE 2020-

Barcelona a 21/04/2021

AULA VIRTUAL

 

 

Estimats companys i companyes,

En el marc del sistema bonificat de formació contínua, el Col·legi de Graduats Socials de Barcelona ha organitzat un nou curs sobre TELETREBALL: ANÀLISI DEL RD LLEI 28/2020, DE 22 DE SETEMBRE DEL TREBALL A DISTÀNCIA. 

  **IMPORTANT:  Les empreses que bonifiquin i encomanin l'organització de la formació a la nostra entitat , han de complir amb el requisit establert en l'article 2 de la Resolució de 15 d'Abril de 2020 del Servei Públic d'Ocupació Estatal  per a poder participar en  programes formatius en la modalitat d'Aula Virtual i  i ser beneficiàries del crèdit de formació amb els mateixos mòduls econòmics que la formació presencial. Per a empreses participants, es requereix  el manteniment, almenys, de la plantilla mitjana dels últims 6 mesos anteriors a la declaració de l'estat d'alarma (període de setembre de 2019 a febrer de 2020), durant el període d'execució de les accions formatives sobre les quals s'hagi aplicat les mesures d'utilització de l'aula virtual en formació presencial. Es  considerarà com a període d'execució el transcorregut des del moment d'inici de l'aplicació de les mesures fins que finalitzi l'última acció formativa a la que s'apliquen. A aquest efecte es computaran com a plantilla les persones treballadores que hagin estat afectades per expedients temporals de regulació d'ocupació ( ERTO) .Quan no és compleixin les condicions establertes per la normativa, és minorarà la bonificació aplicada.

 

Dades del curs:
Durada:
 4 hores.
Dates: 23 d'octubre de 2020.
Horari: 9:30 a 13:30hrs. 
Aula Virtual. Funcionament: Cada alumne rebrà el dia anterior a l'inici del curs, un mail amb les claus d'accés i el link de la plataforma virtual. Dins de la plataforma accedireu a les sessions de videoconferència programades, que es realitzaran els dies indicats de forma sincrona. També tindreu disponible el material didàctic del curs per poder-vos-ho descarregar.
Entrega de formularis d'inscripció: Fins dilluns 19 d'octubre.
Preu: 100€
Preu col.legiats i col.laboradors: 65 €
El preu inclou la gestió de la bonificació del curs a través de la Fundació Tripartita. Les empreses que apuntin als seus treballadors/es en règim general podran recuperar  parcialment l'import del curs (si tenen crèdit disponible) a través del pagament de les quotes de la seguretat social.

Docent:

Sr. Jorge Pérez.
Membre del Cos de Sotsinspectors d'Ocupació i Seguretat Social. Professor de Dret del Treball i de la Seguretat Social Universitat Autònoma de Barcelona. Llicenciat en Dret.

Programa del curs:

 

OBJECTIU GENERAL 

El curs pretén analitzar els aspectes principals del teletreball, la seva evolució i l'anàlisi del Reial decret llei 28/2020, de 22 de setembre, que regula el teletreball/*treball a distància, així com l'establiment de drets i garanties de les persones treballadores en aquesta modalitat.


CONTINGUTS

1. El treball a distància i el teletreball: concepte(treball i treball presencial), evolució i situació actual.

2. Àmbit d'aplicació, limitacions i exclusions.

3. Acord teletreball.

-Requisits.

-Contingut mínim.

-Obligacions.

-Reversibilitat.

4. Carrera professional.

5. Dotació i manteniment de mitjans, equips i eines, l'abonament i compensació de despeses.

6. Temps de treball.

-Horari flexible.

-Registre jornada.

7. Prevenció de Riscos Laborals.

8. Ús de mitjans digitals i exercici del dret a la desconnexió.

9. Facultats d'organització, direcció i control empresarial.

10. Altres.
 

 L’import del curs es carregarà a l’inici d’aquest en el número de compte del col.legiat. En el cas que s'anul·lés la plaça en les 48 hores anteriors a l'inici del curs, es carregarà el 50% de l'import.

Esperant que sigui del vostre interès, rebeu una forta abraçada.

Francisco José Garcia Martin.
Director de l'Escola Pràctica Professional.

Para inscribirse en este curso, ha de clicar aquí.

--> /* */