ÁREA PRIVADA

CURS SUBVENCIONAT. AULA VIRTUAL: "ASPECTES LABORALS DEL RÈGIM ESPECIAL DE TREBALLADORS AUTÒNOMS (RETA)"- NOVEMBRE 2020-

Barcelona a 02/12/2020

 A través del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, el Col·legi de Graduats Socials de Barcelona ha tingut accés a nou curs subvencionat per als nostres col·legiats.  

 

Dades del curs: 
Durada: 
15h. (12 hores videoconferència + 3 hores activitats individuals)
Dates:  Del 19 de novembre al 1 de desembre de 2020. (Dies 19, 24, 26 de novembre i 1 de desembre).
Horari: 15:30 a 18:30hrs.
Aula Virtual. Funcionament: Cada alumne rebrà el dia anterior a l'inici del curs, un mail amb les claus d'accés i el link de la plataforma virtual. Dins de la plataforma accedireu a les sessions de videoconferència programades, que es realitzaran els dies indicats de forma sincrona. També tindreu disponible el material didàctic del curs per poder-vos-ho descarregar.
Entrega de formularis d'inscripció: Fins dilluns 16 de novembre.
Preu: 0€.  
Poden accedir a aquets curs treballadors adscrits al Règim General i Autònoms.
Curs amb places limitades!!

Docent:
Sr. Xavier Garcia.
 
Diplomat en Relacions Laborals. Grau en Dret. Assessor jurídic.

 


CURS SUBVENCIONAT.  

DESCRIPCIÓ

Analitzar des d'un punt de vista pràctic, les principals qüestions laborals i de seguretat social del règim especial de treballadors autònoms; prestant especial atenció als aspectes de cotització acció protectora i prestacions del treball autònom.

  

CONTINGUTS

1.- RETA. Definició i subjectes inclosos.
1.1. Definició de treballador autònom.
1.2. Subjectes inclosos.

2.- Enquadrament en la Seguretat Social.
2.1. Afiliació i alta.
2.2. Baixes i variacions de dades.
2.3. Treballadors per compte propi agraris. Particularitats en matèria d'enquadrament en la Seguretat Social.
2.4. Mitjans de notificació.
2.5. Supòsits especials.
2.6. Contingències cobertes.

3.- Cotització a la Seguretat Social:
3.1. Bases de cotització.
3.2. Tipus de cotització.
3.3. Quota. Bonificacions i reduccions.

4.- Recaptació:
4.1. Termini d'ingrés de les quotes.
4.2. Recàrrecs per ingrés fora del termini reglamentari.
4.3. Recaptació en via voluntària.
4.4. Ajornaments de deute.
4.5. Recaptació en via executiva.

5.- Acció protectora (particularitats):
5.1. Requisits generals d'accés a les prestacions.
5.2. Assistència sanitària.
5.3. Incapacitat temporal.
5.4. Maternitat i paternitat.
5.5. Risc durant l'embaràs/lactància natural.
5.6. Incapacitat permanent.
5.7. Jubilació.

6.- Protecció per cessament en l'activitat:
6.1. REPTA i desocupació.
6.2. Subjectes protegits, acció protectora, gestió.
6.3. Situació legal de cessament en l'activitat.
6.4. Acreditació de la situació legal de cessament en l'activitat. Causes econòmiques, tècniques, organitzatives.
6.5. Durada.
6.6. Import.
6.7. Suspensió i extinció.

 

Esperant que sigui del vostre interès, rebeu una forta abraçada.

Francisco José García Martín
Director de l'Escola Pràctica Professional.

Para inscribirse en este curso, ha de clicar aquí.

--> /* */