ÁREA PRIVADA

CURS BONIFICAT AULA VIRTUAL "EXPEDIENTS DE REGULACIÓ TEMPORAL D'OCUPACIÓ ERTO; PRÓRROGUES 30-09-2020, PROCEDIMENTS I JURISPRUDÈNCIA"- NOVEMBRE 2020-

Barcelona a 31/07/2021

AULA VIRTUAL

 

 

Estimats companys i companyes,

En el marc del sistema bonificat de formació contínua, el Col·legi de Graduats Socials de Barcelona ha organitzat un nou curs sobre EXPEDIENTS DE REGULACIÓ TEMPORAL D'OCUPACIÓ ERTO; PRÓRROGUES 30-09-2020, PROCEDIMENTS I JURISPRUDÈNCIA.

  **IMPORTANT:  Les empreses que bonifiquin i encomanin l'organització de la formació a la nostra entitat , han de complir amb el requisit establert en l'article 2 de la Resolució de 15 d'Abril de 2020 del Servei Públic d'Ocupació Estatal  per a poder participar en  programes formatius en la modalitat d'Aula Virtual i  i ser beneficiàries del crèdit de formació amb els mateixos mòduls econòmics que la formació presencial. Per a empreses participants, es requereix  el manteniment, almenys, de la plantilla mitjana dels últims 6 mesos anteriors a la declaració de l'estat d'alarma (període de setembre de 2019 a febrer de 2020), durant el període d'execució de les accions formatives sobre les quals s'hagi aplicat les mesures d'utilització de l'aula virtual en formació presencial. Es  considerarà com a període d'execució el transcorregut des del moment d'inici de l'aplicació de les mesures fins que finalitzi l'última acció formativa a la que s'apliquen. A aquest efecte es computaran com a plantilla les persones treballadores que hagin estat afectades per expedients temporals de regulació d'ocupació ( ERTO) .Quan no és compleixin les condicions establertes per la normativa, és minorarà la bonificació aplicada.

 

Dades del curs:
Durada:
 6 hores.
Dates: 23 i 24 de novembre de 2020.
Horari: 16 a 19hrs. 
Aula Virtual. Funcionament: Cada alumne rebrà el dia anterior a l'inici del curs, un mail amb les claus d'accés i el link de la plataforma virtual. Dins de la plataforma accedireu a les sessions de videoconferència programades, que es realitzaran els dies indicats de forma sincrona. També tindreu disponible el material didàctic del curs per poder-vos-ho descarregar.
Entrega de formularis d'inscripció: Fins dimarts 17 de novembre.
Preu: 170€
Preu col.legiats i col.laboradors: 120 €
El preu inclou la gestió de la bonificació del curs a través de la Fundació Tripartita. Les empreses que apuntin als seus treballadors/es en règim general podran recuperar  parcialment l'import del curs (si tenen crèdit disponible) a través del pagament de les quotes de la seguretat social.

Docent:

Sr. Pedro Checa.
Cap de la Inspecció Territorial de Treball de Barcelona. LLicenciat en Dret.

Programa del curs:

 

OBJECTIU GENERAL 

El curs pretén analitzar la normativa de referència amb incidència especial a les últimes regulacions conseqüència de la situació del COVID-19 així com el procediment i possibles incidències en la seva tramitació.

  
CONTINGUTS

1. Introducció.

- Incidències dels ERTOS en el mercat de treball.

- Normativa d'aplicació.

- Especial referència als Reals Decrets llei 8, 9 i 18/2020.

- Prohibició d'acomiadar per causes COVID-19.

 

2. Procediment per a la seva tramitació.

- Concepte i causes motivadores.

- Constitució de la comissió negociadora.

- El període de consultes i la negociació de bona fe.

- Documentació.

- Pactes habituals amb els representants.

- Encadenaments de ERTOS. Temps d'aplicació de les mesures.

- Notificació del ERTO als afectats. Calendari d'afectació individual. Problemes pràctics.

- Desafectació de treballadors.

- Comunicacions al SEPE.

- Facultats de l'Autoritat Laboral.

- L'informe de la Inspecció de Treball.

- Impugnació en la via judicial.

 

3. Pròrrogues de ERTOS a partir del 30 de setembre de 2020. Reial decret llei 30/2020, de 29 de setembre, de mesures socials en defensa de l'ocupació.
- Prórroga dels ERTOS de Força major vigents i ETOP.

- ERTO per impediment o limitació d'activitat.

- Exoneració de quotes.

- Prestació extraordinària dels treballadors fixos-discontinus.

- Persones treballadores afectades per un ERTE mantindran el comptador a zero a efectes prestació d'atur.

- Empreses pertanyents a sectors amb una elevada taxa de cobertura per expedients de regulació temporal d'ocupació i una reduïda taxa de recuperació d'activitat.

- Altres.

 

Funcionament Aula Virtual, cada alumne rebrà el dia anterior a l'inici del curs un mail amb un link per poder entrar a la formació. A la plataforma pudeu descarregar el material didàctic del curs.
 

 L’import del curs es carregarà a l’inici d’aquest en el número de compte del col.legiat. En el cas que s'anul·lés la plaça en les 48 hores anteriors a l'inici del curs, es carregarà el 50% de l'import.

Esperant que sigui del vostre interès, rebeu una forta abraçada.

Francisco José Garcia Martin.
Director de l'Escola Pràctica Professional.

Para inscribirse en este curso, ha de clicar aquí.

--> /* */